Gimnazijos direktorius atostogauja.

Nuo  2021 m. liepos 1 d. direktorių vaduoja Almantas Diktanas, ūkio dalies vedėjas, tel. 8 41 43 15 14.