2021 rugsėjo

Pr An Tr Kt Pn Št Sk
1
 • Mokslo ir žinių šventė. Ats. administracija
2
 • I klasių mokinių socialinių kompetencijų ugdymo stovykla "Didždvarietis". Ats. D.Trijonienė, R.Zvilnaitė.
 • Dorinio ugdymo mokytojų pasitarimas. Ats. A. Saldauskienė
 • Tiksliųjų mokslų mokytojų metodinės grupės susirinkimas. Ats. R. Pupiunytė
 • Anglų k. mokytojų susirinkimas. Ats. R.Alminienė.
 • Socialinių m. (istorijos, geografijos) mokytojų susirinkimas. Ats. A. Saldauskienė
 • TB DP mokytojų susirinkimas. Ats. R. Tamošiūnienė. 124 kab.
3
 • I klasių mokinių socialinių kompetencijų ugdymo stovykla "Didždvarietis". Ats. D.Trijonienė, R.Zvilnaitė.
 • Lietuvių kalbos mokytojų susirinkimas. Ats. A. Saldauskienė
4
5
6
 • Gimnazijos vadovų direkcinis pasitarimas. Ats. V. Balsevičius
 • 2-ų užsienio kalbų (rusų, vokiečių, prancūzų) mokytojų susirinkimas. Ats. A. Saldauskienė
 • Menų, fizinio ugdymo metodinės grupės susirinkimas.Ats. D.Trijonienė.
7
 • Pagalbos specialistų ir I-IV klasių kuratorių metodinės grupės susirinkimas. Ats.D.Trijonienė.
8
9
 • Ugdymas karjerai: susitikimas su TB DP alumnu V. Reikalu. Dalyvauja TB2 ir II p mokiniai. Aktų salė.
10
 • Mokslo festivalis ,,Erdvėlaivis žemė": „Pulsas šokio ritmu“ I-II kl. mok. Ats. K. Muraškienė
 • Mokslo festivalis ,,Erdvėlaivis žemė": „Kodėl burbuliuoja vonios rutuliukai?“ IG kl. mok. Ats. I. Stonienė
 • Ugdymo karjerai renginys "Pease line", skirtas III kl. mokiniams. Lektorė edukacinio projekto jaunimui vadovė Martyna Ratnikaitė. Ats. J.Ratnikienė
 • Mokslo festivalis ,,Erdvėlaivis žemė": „Kas tie titnagdumbliai ir kodėl jie įdomūs ne tik gamtininkams“ III kl. mok. Ats. K. Muraškienė K
 • Mokslo festivalis ,,Erdvėlaivis žemė": „Kodėl burbuliuoja vonios rutuliukai?“ IG kl. mok. Ats. R. Valčiukienė
11
12
13
 • Gimnazijos vadovų direkcinis pasitarimas. Ats. V. Balsevičius
 • Mokslo festivalis ,,Erdvėlaivis žemė": edukacinė veikla „XVI-XVII a. kalavijų kovos menas“ (Renesanso Kalavijo mokyklos atstovai).
 • Ig ir I m klasių mokinių tėvų susirinkimas. Ats. administracija ir J.Dembinskienė.
14
 • Matematikos diagnostinis testas I kl. mokiniams. Ats. R. Pupinytė
 • Pagalbos specialistų ir I-IV klasių kuratorių metodinės grupės susirinkimas. Ats.D.Trijonienė.
 • Ugdymas karjerai: susitikimas su TB DP alumne I. Trabbinor. IIm klasė, skaitykloje
 • Mokslo festivalis ,,Erdvėlaivis žemė": paskaita ,,Ką žinome apie nanodaleles?" (lektorė dr. Lina Ragelienė)
 • Mokslo festivalis ,,Erdvėlaivis žemė": „Žemės gelmių ištekliai Lietuvoje ir jų panaudojimas“ IY kl. mok. Ats. S. Raubaitė
15
 • Lietuvių k. diagnostinis testas I kl. mokiniams. Ats. A. Saldauskienė
 • III-IV, TB klasių seniūnų ir seimo narių susirinkimas. Ats. D.Trijonienė
 • I-II klasių seniūnų susirinkimas. Ats. D.Trijonienė
 • Ugdymas karjerai: susitikimas su TB DP alumniu K. Karkalu. Ats. T. Sviatkina
 • Ugdymas karjerai: susitikimas su TB DP alumne V. Ventaite TB1 kl.
 • I klasių mokinių tėvų visuotinis susirinkimas. Ats. administracija ir J.Dembinskienė.
16
 • Ugdymas karjerai: susitikimas su TB DP alumniu V. Staražinsku, IIP klasė
17
18
 • I klasių mokinių Edukacinė išvyka į Anykščius. (Kultūros pasas) Ats. Kubiliūtė
19
20
 • Gimnazijos vadovų direkcinis pasitarimas. Ats. V. Balsevičius
 • Ugdymo karjerai renginys "Pease line", skirtas IV kl. mokiniams. Lektorė edukacinio projekto jaunimui vadovė Martyna Ratnikaitė. Ats. J.Ratnikienė
21
 • Pagalbos specialistų ir I-IV klasių kuratorių metodinės grupės susirinkimas. Ats.D.Trijonienė.
 • Mokinių savivaldos, seimo susirinkimas.Ats. D.Trijonienė.
22
 • Ugdymas karjerai: susitikimas su TB DP alumne I. Vaitiekūnaite (008)
23
 • Minime Lietuvos Žydų genocido dieną. Ats.: istorijos mokytojai
 • Minime žydų genocido dieną: edukacinė išvyka į Kauno IX fortą IIP kl. Ats. G. Kubiliūtė
 • VGK susirinkimas. Ats.D.Trijonienė
 • Istorijos pamoka kitoje erdvėje IIS kl." minime žydų genocido dieną. Ats. V. Kizevičiūtė
 • Užsienio k. (anglų) mokytojų grupės susirinkimas. Ats. A. Saldauskienė
24
 • Europos kalbų diena. Bendruomenės narių pasitikimas. Ats. D.Nemeikienė.
 • Tyrėjų naktis: eksperimentinis darbas ,,Taisyklingos formos kūno tūrio nustatymas matematine svyruokle" III-IV kl. mok. Ats. S. Pelanskis
 • Tyrėjų naktis: laboratorinis darbas „Aplinkos mikroorganizmų tyrimas“ IG kl. Ats. K. Muraškienė
 • The Fake ≠ Fact Info Lab parodos atidarymas VUŠA, dalyvauja TB1 kl. mokiniai. Ats. T. Sviatkina
 • Tyrėjų naktis: praktikos darbas ,,Krakmolo nustatymas maisto produktuose" IY, IP kl. mok. Ats. D. Vaičekauskienė
 • Tyrėjų naktis: praktinis darbas su variniu vamzdžiu „Lenco dėsnio ir sūkurinių srovių indukcija“ IIA, IIP, IIS kl. mok. Ats. R. Valčiukienė
 • Europos kalbų diena, muzikinės pertraukos. Ats. K.Mankuvienė
 • Europos kalbų diena. Protmūšis IV klasių mokiniams. Ats. A.Chvostova.
 • Minime žydų genocido dieną: susitikimas su Ida Vileikiene IIS, IIM kl. Ats. V. Kizevičiūtėsu Ida
 • Tyrėjų naktis: laboratorinis darbas „Natūralūs antibakteriniai ekstraktai“ III kl. mok. Ats. K. Muraškienė
25
 • Gamtos mokslų ekspedicija po Žemaitiją: Varniai, Lopaičių miškas, piliakalniai IG, IIG kl. mok. Ats. V. Savickaitė, R. Valčiukienė
26
27
 • Gimnazijos vadovų direkcinis pasitarimas. Ats. V. Balsevičius
28
 • Projekto "DAta Literacy competences For Young students towards STEAM education" mokymaiSkaitykla > > Atsakingi I. Stonienė, S. Dedūraitė
 • Pagalbos specialistų ir I-IV klasių kuratorių metodinės grupės susirinkimas. Ats.D.Trijonienė.
 • Dalyvavimas nuotoliniame renginyje „Pažink nematomus pasaulio mechanizmus!“ III-IV kl. mok.
 • Dalyvavimas nuotolinėje viešoje konsultacijoje ,,Pavaduotojų lyderystė: mokinių pasiekimų duomenų ,,įdarbinimas" mokykloje". Ats.: A. Saldauskienė, R. Pupinytė
29
 • Projekto "DAta Literacy competences For Young students towards STEAM education" mokymai Skaitykla > > Atsakingi I. Stonienė, S. Dedūraitė
30
 • Projekto "DAta Literacy competences For Young students towards STEAM education" mokymai Skaitykla > > Atsakingi I. Stonienė, S. Dedūraitė