2023-2024 m. m.

Sveikiname!

2023-10-04T11:38:18+03:00

Sveikiname ir didžiuojamės gimnazijos matematikos mokytoja eksperte Irena Šukiene, kuri yra naujo matematikos vadovėlio 9 klasei bendraautorė.

Sveikiname!2023-10-04T11:38:18+03:00

DofE

2023-10-04T12:07:10+03:00

DofE programos mokiniai kvalifikaciniame žygyje.

DofE2023-10-04T12:07:10+03:00

Mokomės ne tik pamokose: projektas „Treading My Own Path – Less Waste, Less Stuff, Sustainable Living“

2023-10-03T12:52:39+03:00

Rugsėjo 25–27 d. gimnazijoje vyko Erasmus+ programos jaunimo mainų projekto „Treading My Own Path – Less Waste, Less Stuff, Sustainable Living“ pristatymas. Projektas įgyvendintas birželio 18–25 d. mūsų gimnazijoje. Didždvario antrokai kartu su nevyriausybinės organizacijos „Union Georgian Youth for Europe“ (Sakartvelas) bendraamžiais gilinosi į ekologines temas. Jaunimo mainų projekte dalyvavusios mokinės paruošė pristatymus, dalijosi vaizdo ir video dienoraščiu, pristatė plakatų, paruoštų atliekant projekto veiklas, ekspoziciją. Lingailė Kalvelytė, Mingailė Petroliūnaitė, Greta Klimaitė, Saulė Rasickaitė, Miglė Vaičiulytė ir Kotryna Vilčiauskaitė pristatė ne tik kiekvieną dieną vykdytas veiklas, bet ir ko išmoko. Merginos akcentavo, jog projektas leido pažinti kitos šalies kultūrą, įveikti savo

Mokomės ne tik pamokose: projektas „Treading My Own Path – Less Waste, Less Stuff, Sustainable Living“2023-10-03T12:52:39+03:00

Į gimnaziją atkeliavo Didysis lietuvių kalbos žodynas

2023-10-03T10:17:09+03:00

2002 m. išleistas paskutinis 20-asis „Lietuvių kalbos žodyno“ tomas, baigtas didžiausias XX a. lietuvių kalbotyros veikalas, kurio tekstą rašė ir redagavo kelios kalbininkų kartos, per 70 žodynininkų, 23 redaktoriai, keli tūkstančiai žodžių rinkėjų. Žodyno apimtis – 22 000 puslapių, daugiau kaip 11 milijonų žodžių, pavartotų žodyno tekste, apie 236 tūkstančiai leksikografinių straipsnių. Rašytas 100 metų remiantis 5 mln. lapelių kartoteka. Tai įvairiausios leksikos lobynas apimantis apie 1000 šaltinių. Dvidešimt Žodyno tomų apima lietuvių kalbos raštų leksiką nuo 1547 iki 2001 m. ir gyvosios kalbos (tarmių) leksiką, renkamą nuo 1902 m. Dvidešimtyje Žodyno tomų aprašyta apie pusė milijono lietuvių kalbos žodžių.

Į gimnaziją atkeliavo Didysis lietuvių kalbos žodynas2023-10-03T10:17:09+03:00

LJA Inovacijų ir verslumo stovykloje

2023-10-03T09:25:46+03:00

Rugsėjo 28 d. gimnazijos keturi mokiniai (dviejų mokomųjų bendrovių atstovai) dalyvavo Lietuvos Junior Achievement (LJA) Inovacijų ir verslumo stovykloje.  Šiemet dviejose LJA organizuojamose stovyklose verslo idėjas plėtojo daugiau nei 2500 moksleivių (net 700 komandų)! Jiems virtualiai talkino, plėtoti verslo idėjas padėjo moderatoriai. Šiose stovyklose moksleivių komandos turėjo įvykdyti šias užduotis: pasirinkti vieną iš LJA verslo partnerių paruoštą iššūkį ir sugalvoti jam sprendimą arba pasiūlyti savo verslo idėją; apgalvoti šios idėjos įgyvendinimo žingsnius, jei įmanoma, sukurti / nupiešti produkto ar paslaugos prototipą; pristatyti savo startuolį komisijai. Tikimės, jog užteks ryžto gimusias idėjas paversti pirmosiomis bendrovėmis! Diana Virbickaitė, ekonomikos mokytoja

LJA Inovacijų ir verslumo stovykloje2023-10-03T09:25:46+03:00

„Skaitymas – didelis malonumas kultūringam žmogui.“ J. Tumas-Vaižgantas

2023-10-03T09:20:21+03:00

Saulėtą, dar vasara alsuojančią rugsėjo popietę gimnazijos Knygų klubo narės rinkosi į jau tradicija tapusią popietę „Vasaros skaitymai“. Susirinkta pasidalinti informacija apie per vasarą perskaitytas knygas, pabūti kartu su bendraminčiais. Bibliotekos vedėja Rima Dranickaitė pasidalijo mintimis apie perskaitytą D. Kalinauskaitės romaną „Baltieji prieš juoduosius“. Romane vaizduojama beveik du šimtmečius aprėpianti vienos šeimos istorija, meistriškai sulipdyta iš daugybės faktų ir likimų. Direktoriaus pavaduotojai Romai Pupinytei didelį įspūdį paliko H. R. Haggard romanas „Kleopatra“ apie senovės Egiptą ir jo legendinę karalienę Kleopatrą. Istorijos mokytoja Valda Kizevičiūtė pristatė šiuo metu labai populiarią K. Klimo knygą „Mokytojas“. Tai tikra istorija apie dvejus mokytojavimo gimnazijoje

„Skaitymas – didelis malonumas kultūringam žmogui.“ J. Tumas-Vaižgantas2023-10-03T09:20:21+03:00

Mokyklos gynimo diena

2023-09-29T16:49:26+03:00

Rugsėjo 30 d. Didždvario gimnazija mini Mokyklos gynimo dieną. 1919 metų rugsėjo 30-ąją bermontininkai įsiveržė į gimnaziją ir mokytojams bei mokiniams įsakė palikti pastatą. Jiems atsisakius tai padaryti, puolė juos jėga. Tačiau varomi pro vienas duris, mokiniai įėjo pro kitas ir susispietę krūvon, ėmė giedoti Lietuvos himną. Įniršę žandarai juos mušė lazdomis, stumdė nuo laiptų. Buvo sužeista apie 40 mokinių ir mokytojų. Tąsyk okupantams, deja, pavyko užimti gimnazijos pastatą, ir mokslas nutrūko 3 mėnesiams. Tą mokinių ir mokytojų kovos su okupantais dieną, savo teisių į mokslą dieną gimnazija mini kasmet.

Mokyklos gynimo diena2023-09-29T16:49:26+03:00

ASSIST programa

2023-09-27T14:28:25+03:00

JAV ne pelno siekianti organizacija ASSIST, Lietuvoje remiama Kazickų šeimos fondo ir kitų donorų, skelbia konkursą 2024–2025 mokslo metų stipendijoms laimėti. Stipendijos suteikia unikalią galimybę Lietuvos gimnazijų II-ų klasių moksleiviams pažinti pasaulį, produktyviai ir turiningai praleisti iššūkių kupinus vienerius mokslo metus (vienuoliktoje klasėje) prestižinėse nepriklausomose JAV mokyklose. Visas konkurso sąlygas bei informaciją apie konkurso eigą galima rasti internete: https://www.assistscholars.org/en/apply Daugiau informacijos: vaida@assistscholars.org Paraiškos bei dokumentai priimami iki 2020 m. lapkričio 27 d. Daugiau informacijos –2022 mokslo metų stipendijoms laimėti. Stipendijos suteikia unikalią galimybę Lietuvos gimnazijų II-ų klasių moksleiviams pažinti pasaulį, produktyviai ir turiningai praleisti iššūkių kupinus vienerius mokslo metus (vienuoliktoje

ASSIST programa2023-09-27T14:28:25+03:00

Solidarumo bėgimas 2023

2023-09-29T11:17:01+03:00

Rugsėjo 25 d. gimnazijos mokiniai dalyvavo 10-ajame visuomeninės organizacijos „Gelbėkit vaikus” solidarumo bėgime, kurį organizavo fizinio ugdymo mokytoja Rima Kasiliauskienė ir socialinė pedagogė Laura Gerulė. Gimnazistai bėgdami rudenėjančio parko takeliais ne tik stiprino savo fizinę sveikatą, bet ir prisidėjo prie gražios akcijos, kuri moko pastebėti šalia esantį, padėti tam, kam pagalbos reikia labiausiai. Laura Gerulė, socialinė pedagogė

Solidarumo bėgimas 20232023-09-29T11:17:01+03:00

Europos kalbų diena

2023-09-29T12:52:25+03:00

Europos Tarybos iniciatyva nuo 2001 metų  Rugsėjo 26-ąją minima Europos kalbų diena. Tai puiki proga pasaulio visuomenę informuoti apie didelę Europos kalbų įvairovę ir paraginti  mokytis kalbų, skatinti toleranciją kitoms šalims, jų kultūrai, skatinti daugiakalbystę ir saugoti nykstančias kalbas. Kasmet užsienio kalbų mokytojų iniciatyva šią dieną minime ir mūsų gimnazijoje. Poilsio zonoje jau nuo penktadienio puikuojasi puiki siena (Miglė Blodžiūnaitė ir Ugnė Podvisockaitė, Im kl. mokinės), kuri sveikinasi su praeinančiais įvairiomis kalbomis. Na, o savo žinias šiandien buvo galima pasitikrinti skaitykloje vykusioje I klasių mokinių viktorinoje, kurią inicijavo prancūzų ir vokiečių kalbų mokytojos. Dėl prizų ir garbingų vietų rungėsi net

Europos kalbų diena2023-09-29T12:52:25+03:00
Go to Top