Džiaugiamės ir dėkojame DG 98-ai laidai ir jų kuratorei Jurgitai Dembinskienei už gimnazijos bibliotekai padovanotas knygas.