Vasario 12 d. daliai III kl. mokiniams vyko dvi praktinio darbo „Dažų elektroforezė” pamokos VU Šiaulių akademijos STEAM centre. Pamokų tikslas –  išsiaiškinti elektroforezės tyrimo veikimo principą. Mokiniai iš gautų priemonių ir medžiagų savarankiškai ruošė dažų tirpalus, agarozės gelį su šulinėliais, pagal gautus duomenis mokėsi paaiškinti dažų molekulines savybes. Atlikdami praktinį darbą,  mokiniai turėjo galimybę  ne tik pritaikyti jau turimas biologijos, chemijos, fizikos ir matematikos žinias, bet ir sužinoti daugiau apie patį elektroforezės procesą, išsiaiškinti, kokiu principu atsiskiria atskiros dažų molekulės, o tai geriau suprasti padėjo metodininko Aido Bertulio nuoseklus pateiktų veiksmų atlikimas.

Mokinių mintys apie šias pamokas: „Supratau elektroforezės veikimo principą“, „Išmokau, kaip reikia asidaryti ir apskaičiuoti tirpalo koncentraciją“, „Buvo įdomu sužinoti, kokios molekulės savybės lemia nueitą atstumą per gelį ir judėjimo   kryptį”, „Supratau, kokiu principu atsiskiria atskiros dažų molekulės“, „Išmokau naudotis automatine pipetė“, „Buvo smagu dirbti poroje, kadangi tai puikus būdas   geriau pažinti vienas kitą”.

Vasario 14 d. daliai III kl. mokiniams vyko dvi praktinio darbo „Kiek chlorofilo kaupia augalai?” pamokos VU Šiaulių akademijos STEAM centre. Praktiniam darbui vadovavo metodininkė dr. Ilona Kerienė. Pamokų tikslas – pagaminti augalų pigmentų ekstraktą bei nustatyti chlorofilų ir karotinoidų koncentracijas. Mokiniai svėrė augalus, ruošė iš jų pigmentų ekstraktus acetone, matavo ekstraktų šviesos pralaidumą ir apskaičiavo optinį tankį. Taikydami  matematines lygtis, apskaičiavo chlorofilų a ir b, karotinoidų ir bendrą pigmentų kiekį augalinėje medžiagoje, apibendrino rezultatus. Šiose pamokose buvo integruoti šie mokomieji  dalykai: biologija (pigmentai, chlorofilai a ir b, karotinoidai), chemija (pigmentų ekstraktų ruošimas), fizika (spektrofotometru išmatuotas  ekstraktų šviesos pralaidumas), matematika (apskaičiuota chlorofilų, karotinoidų ir bendras pigmentų kiekis  augalinėje medžiagoje), IT (apibendriniti pigmentų  rezultatai bei pateiktas klausimynas).

Mokinių mintys apie šias pamokas: „Išmokau pagaminti augalų pigmenų  ekstraktą”, „Sužinojau, kaip nustatyti chlorofilų a ir b, karotinoidų kiekį augale”, „Sužinojau, kuo skiriasi sugerties ir šviesos pralaidumo funkcijos”, „Buvo įdomu dirbti su įvairiomis darbo priemonėmis, išmokau naudotis automatine pipete, spektrofotometru“.

Taigi, šiose pamokose mokiniai patobulino eksperimentinius gebėjimus, medžiagų bei procesų tyrimą.

Danguolė Vaičekauskienė, biologijos mokytoja