EIL.
NR.

PEDAGOGO VARDAS,
PAVARDĖ

DALYKAS, KVALIFIKACIJA KABINETAS El. PAŠTAS
1. Esta Graželiūnė I klasių kuratorė Kuratorių kab. esta.grazeliune@didzdvaris.lt
2. Oksana Lukšaitė II klasių kuratorė Kuratorių kab. oksana.luksaite@didzdvaris.lt
3. Jurgita Dembinskienė III klasių kuratorė Kuratorių kab. jurgita.dembinskiene@didzdvaris.lt
4. Jomantė Slavinskaitė IV klasių kuratorė Kuratorių kab. jomante.slavinskaite@didzdvaris.lt
5. Laura Gerulė Socialinė pedagogė Soc. pedagogo kab. laura.gerule@didzdvaris.lt
6. Ugnė Pališaitytė Profesijos patarėja Karjeros centras ugne.palisaityte@didzdvaris.lt
7. Rūta Nagelienė Psichologė Psichologo kab. ruta.nageliene@didzdvaris.lt
8. Irena Kvedarienė Sveikatos priežiūros specialistė 108 kab. irena.kvedariene@didzdvaris.lt