Darbo grupės:
Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo grupė;
STEAM darbo grupė;
Bendruomenės telkimo DG grupė;
Darbo taryba;
Metodinė taryba.