Darbo grupės:

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo grupė;

STEAM darbo grupė;

Bendruomenės telkimo DG grupė;

Darbo taryba;

Metodinė taryba