Psichologė Rūta Nagelienė

Kontaktai:
Taip pat susisiekti galima parašius asmeninę žinutę Tamo dienyne

Darbo laikas

Pirmadienis   Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
8.30 – 16.00 8.30 – 16.00 8.30 – 16.00 8.30 – 16.00 8.30  15.00

 

Psichologo veikla

 • Konsultuoja mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų sprendimo klausimais;
 • Konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais;
 • Šviečia mokyklos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
 • Rengia individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti;
 • Atlieka aktualius mokykloje psichologinius tyrimus atsižvelgdama į mokyklos bendruomenės poreikius;
 • Renka ir kaupia informaciją, reikalingą konsultuojamų mokinių problemoms spręsti;
 • Atlieka mokinių veiklos ir elgesio pamokose stebėjimą;
 • Bendradarbiauja su mokytojais, klasių auklėtojais, pagalbos mokiniui specialistais, gimnazijos administracija, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus, yra mokyklos Vaiko Gerovės komisijos narė;
 • Palaiko ryšius su įvairiomis institucijomis, teikiančiomis psichologinę, socialinę ir teisinę pagalbą;
 • Organizuoja ir įgyvendina prevencines priemones bei programas.

Kada eiti pas psichologą?

 • Kai pasijunti vienišas, nesuprastas, kai nesutari su tau svarbiais žmonėmis, kai trūksta pasitikėjimo savimi, kai suabejoji gyvenimo prasme, kyla minčių apie savižudybę;
 • Kai patiri rimtų sukrėtimų (avarija, artimųjų netektis, smurtas, tėvų skyrybos), kai kažko labai nerimauji, bijai, kai nebenori mokytis, kai nori labiau pažinti save;
 • Kai nežinai, kokia profesija Tau labiausiai tiktų;
 • Kai turi klausimų ir nėra su kuo pasitarti.