Švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas


Pedagoginė pagalba I-IV klasių mokiniams
2022-2023 m. m.
KONSULTACIJŲ  TVARKARAŠTIS