Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. sprendimas Nr. T-109
„Dėl Šiaulių miesto švietimo įstaigų ir pedagoginės psichologinės tarnybos mokamų paslaugų įkainių sąrašo patvirtinimo“.
Mokamų paslaugų įkainiai (Sprendimas Nr. T-400; Sprendimo Nr. T-400 priedas).