Kaštonų nominacija teikiama gimnazijos pedagogams už išskirtinę, inovatyvią, savanorišką veiklą, darbuotojo iniciatyvumą, kūrybiškumą, pilietiškumą.

Nominacija teikiama nuo 2009 m.

2018–2019 m. m.

1. Danguolei Kuklai, klasių kuratorei už gimnazijos bendruomenės stiprinimą, aktyviai įtraukiant tėvus ir mokinius į gimnazijos veiklą;

2. Rimai Ernestienei, matematikos mokytojai už savanorystę ir aktyvų dalyvavimą Tėvų klubo veikloje;

3. Rimai Kasiliauskienei, kūno kultūros mokytojai, už mokinių neformaliojo ugdymo veiklų organizavimą ir savanorystę;

4. Mindaugui Dabkevičiui, kūno kultūros mokytojui, už mokinių neformaliojo ugdymo veiklų organizavimą ir savanorystę;

5. Eugenijui Buivydui, matematikos mokytojui, už mokinių neformaliojo ugdymo veiklų organizavimą ir savanorystę;

6. Snieginai Raubaitei, geografijos mokytojai, už mokinių neformaliojo ugdymo veiklų organizavimą ir savanorystę;

7. Pauliui Baranauskui, istorijos mokytojui, už mokinių neformaliojo ugdymo veiklų organizavimą ir savanorystę.