Kaštonų nominacija teikiama gimnazijos pedagogams už išskirtinę, inovatyvią, savanorišką veiklą, darbuotojo iniciatyvumą, kūrybiškumą, pilietiškumą.

Nominacija teikiama nuo 2009 m.

2021-2022 m. m.

1. Virginijai Savickaitei, chemijos mokytojai už STEAM kultūros puoselėjimą ir gamtos mokslų populiarinimą gimnazijoje ir mieste;

2. Danguolei Vaičekauskienei, biologijos mokytojai už STEAM kultūros puoselėjimą ir gamtos mokslų populiarinimą gimnazijoje ir mieste;

3. Kristinai Muraškienei, biologijos mokytojai už STEAM kultūros puoselėjimą ir gamtos mokslų populiarinimą gimnazijoje ir mieste;

4. Rimai Valčiukienei, fizikos mokytojai už STEAM kultūros puoselėjimą ir gamtos mokslų populiarinimą gimnazijoje ir mieste;

5. Tatjanai Sviatkinai, anglų kalbos mokytojai už gimnazijos garsinimą pasaulyje ir puikius TBDP anglų kalbos rezultatus;

6. Jūratei Šimkuvienei, prancūzų kalbos mokytojai už prancūzų kalbos ir Prancūzijos kultūros populiarinimą mieste;

7. Ingai Stonienei, anglų kalbos mokytojai už tarptautinių projektų, DofE programos įgyvendinimą, savanorystę;

8. Gienai Kubiliūtei, istorijos mokytojai už netradicinių integracijos būdų paieškas;

9. Gretai Šveikauskaitei, meno vadovei už iniciatyvumą, atsakingumą, tampant tikrąja kolektyvo „Šėltinis“ nare.

2018–2019 m. m.

1. Danguolei Kuklai, klasių kuratorei, už gimnazijos bendruomenės stiprinimą, aktyviai įtraukiant tėvus ir mokinius į gimnazijos veiklą;

2. Rimai Ernestienei, matematikos mokytojai, už savanorystę ir aktyvų dalyvavimą Tėvų klubo veikloje;

3. Rimai Kasiliauskienei, fizinio ugdymo mokytojai, už mokinių neformaliojo ugdymo veiklų organizavimą ir savanorystę;

4. Mindaugui Dabkevičiui, fizinio ugdymo mokytojui, už mokinių neformaliojo ugdymo veiklų organizavimą ir savanorystę;

5. Eugenijui Buivydui, matematikos mokytojui, už mokinių neformaliojo ugdymo veiklų organizavimą ir savanorystę;

6. Snieginai Raubaitei, geografijos mokytojai, už mokinių neformaliojo ugdymo veiklų organizavimą ir savanorystę;

7. Pauliui Baranauskui, istorijos mokytojui, už mokinių neformaliojo ugdymo veiklų organizavimą ir savanorystę.