Kaštonų nominacija teikiama gimnazijos pedagogams už išskirtinę, inovatyvią, savanorišką veiklą, darbuotojo iniciatyvumą, kūrybiškumą, pilietiškumą.

Nominacija teikiama nuo 2009 m.

2022-2023 m. m.

1. Rūtai Alminienei, anglų k. mokytojai, – už kalbinių ir socialinių kompetencijų ugdymo stovyklos „Angliškas vasaros polėkis“ inicijavimą ir organizavimą;
2. Astai Andžiuvienei, istorijos mokytojai, – už projekto „Atkurk Lietuvos istorinę nuotrauką“ inicijavimą ir įgyvendinimą;
3. Astai Gagilienei, lietuvių kalbos mokytojai, – už kūrybiškumą, kitų erdvių literatūros pamokoms paieškas;
4. Danguolei Kuklai, kuratorei ir vokiečių kalbos mokytojai, – už savanorystę ir pagalbą mokiniams, laikantiems tarptautinį vokiečių kalbos egzaminą, 100-osios laidos globą ir bendradarbiavimą su mokinių tėvais.
5. Ksaverai Mankuvienei, muzikos mokytojai, – už savanorystę ir muzikinio fono sukūrimą gimnazijos ir miesto renginiuose;
6. Dianai Virbickaitei, ekonomikos mokytojai, – už lyderystės ugdymą, įgyvendinant mokinių mokomąsias bendroves;
7. Daivai Trijonienei, ugdymo skyriaus vedėjai, – už Dalios Sabalienės premijos laureatų subūrimą, laureatų alėjos idėją ir jos įgyvendinimą.

2021-2022 m. m.

1. Virginijai Savickaitei, chemijos mokytojai už STEAM kultūros puoselėjimą ir gamtos mokslų populiarinimą gimnazijoje ir mieste;

2. Danguolei Vaičekauskienei, biologijos mokytojai už STEAM kultūros puoselėjimą ir gamtos mokslų populiarinimą gimnazijoje ir mieste;

3. Kristinai Muraškienei, biologijos mokytojai už STEAM kultūros puoselėjimą ir gamtos mokslų populiarinimą gimnazijoje ir mieste;

4. Rimai Valčiukienei, fizikos mokytojai už STEAM kultūros puoselėjimą ir gamtos mokslų populiarinimą gimnazijoje ir mieste;

5. Tatjanai Sviatkinai, anglų kalbos mokytojai už gimnazijos garsinimą pasaulyje ir puikius TBDP anglų kalbos rezultatus;

6. Jūratei Šimkuvienei, prancūzų kalbos mokytojai už prancūzų kalbos ir Prancūzijos kultūros populiarinimą mieste;

7. Ingai Stonienei, anglų kalbos mokytojai už tarptautinių projektų, DofE programos įgyvendinimą, savanorystę;

8. Gienai Kubiliūtei, istorijos mokytojai už netradicinių integracijos būdų paieškas;

9. Gretai Šveikauskaitei, meno vadovei už iniciatyvumą, atsakingumą, tampant tikrąja kolektyvo „Šėltinis“ nare.

2018–2019 m. m.

1. Danguolei Kuklai, klasių kuratorei, už gimnazijos bendruomenės stiprinimą, aktyviai įtraukiant tėvus ir mokinius į gimnazijos veiklą;

2. Rimai Ernestienei, matematikos mokytojai, už savanorystę ir aktyvų dalyvavimą Tėvų klubo veikloje;

3. Rimai Kasiliauskienei, fizinio ugdymo mokytojai, už mokinių neformaliojo ugdymo veiklų organizavimą ir savanorystę;

4. Mindaugui Dabkevičiui, fizinio ugdymo mokytojui, už mokinių neformaliojo ugdymo veiklų organizavimą ir savanorystę;

5. Eugenijui Buivydui, matematikos mokytojui, už mokinių neformaliojo ugdymo veiklų organizavimą ir savanorystę;

6. Snieginai Raubaitei, geografijos mokytojai, už mokinių neformaliojo ugdymo veiklų organizavimą ir savanorystę;

7. Pauliui Baranauskui, istorijos mokytojui, už mokinių neformaliojo ugdymo veiklų organizavimą ir savanorystę.