EIL.

NR.

PEDAGOGO VARDAS,

PAVARDĖ

DALYKAS, KVALIFIKACIJA KABINETAS El. PAŠTAS
1. Gabija Pyragaitė I klasių kuratorė Kuratorių kab. gabija.pyragaite@didzdvaris.lt
2. Danguolė Kukla II klasių kuratorė Kuratorių kab. danguole.kukla@didzdvaris.lt
3. Oksana Lukšaitė III klasių kuratorė Kuratorių kab. oksana.luksaite@didzdvaris.lt
4. Jurgita Dembinskienė IV klasių kuratorė Kuratorių kab. jurgita.dembinskiene@didzdvaris.lt