EIL.
NR.

PEDAGOGO VARDAS,
PAVARDĖ

DALYKAS, KVALIFIKACIJA KABINETAS El. PAŠTAS
1. Oksana Lukšaitė I klasių kuratorė Kuratorių kab. oksana.luksaite@didzdvaris.lt
2. Jurgita Dembinskienė II klasių kuratorė Kuratorių kab. jurgita.dembinskiene@didzdvaris.lt
3. Jomantė Slavinskaitė III klasių kuratorė Kuratorių kab. jomante.slavinskaite@didzdvaris.lt
4. Danguolė Kukla IV klasių kuratorė Kuratorių kab.  danguole.kukla@didzdvaris.lt