Nuoširdžiai džiaugiamės, kad pasirinkote Didždvario gimnaziją. Jūsų kasmet skiriama 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio parama padeda gimnazijai atnaujinti savo aplinką.

Prašymai skirti paramą EDS teikiami vedlio principu, per EDS adresu https://deklaravimas.vmi.lt, pasirinkus skiltį Deklaravimas > Pildyti formą. Prašymas skirti paramą pateikiamas dažniausiai pildomų formų sąraše. Daugiau informacijos apie paramos skyrimą skelbiama VMI svetainėje.

Pagalba ir konsultacijos paramos skyrimo bei kitais mokesčių klausimais teikiama telefonu 1882 (+370 5 260 5060) ar 8 5 2191 777. Taip pat galima pateikti paklausimą per Mano VMI, pasirinkus skiltį Paslaugos > Paklausimai > Paklausimo pateikimas. Primename, kad paslaugos ir konsultacijos klientų aptarnavimo padaliniuose – su išankstine rezervacija.

Norėtume priminti, kad kaip ir kiekvienais metais, Jūs galite teikti paramą gimnazijai.

Gauta parama bus skiriama pagal gimnazijos tarybos patvirtintą sąmatą ir prioritetus.

Įsipareigojame, kad šios lėšos bus panaudotos efektyviai ir skaidriai, prisidės prie mūsų gimnazijos ugdomosios aplinkos gerinimo, modernizavimo. Paramos lėšų panaudojimo ataskaita bus skelbiama viešai.

2023 m.

  • Likutis iš 2022 m. – 12,96 eur.
  • Gauta 2023 m. 6812,81 eur.

2024 m.

  • 2024 m. liko 6825,77 eur., kuriuos panaudosime prekėmis ir paslaugoms po gimnazijos remonto.

Jei iškiltų klausimų, prašome skambinti ir teirautis tel. (8 41) 43 15 14

Šiaulių Didždvario gimnazijos direktorius Vitalis Balsevičius