Vitalis Balsevičius

Vitalis Balsevičius

Direktorius

Išsilavinimas
1984 m. baigė Vilniaus valstybinį universitetą, įgijo matematikos mokytojo, dėstytojo kvalifikaciją.

Kvalifikacija
Matematikos mokytojas metodininkas, vyr. IT mokytojas.
II vadybinė kategorija.
Procesinis konsultantas.

Darbo patirtis
1984–1997 m. Šiaulių Didždvario gimnazijos matematikos mokytojas.
1997–2009 m. Šiaulių Didždvario gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
Nuo 2009 m. Šiaulių Didždvario gimnazijos direktorius.

Romualda Pupinytė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Išsilavinimas
1982 m. baigė Marijampolės pedagoginę mokyklą, įgijo pradinių klasių mokytojo specialybę.
1985 m. baigė Šiaulių pedagoginį institutą, įgijo pradinių klasių mokytojo kvalifikaciją.
1998 m. baigė Šiaulių universitetą, įgijo socialinių mokslų (edukologijos) magistro kvalifikacinį laipsnį.

Kvalifikacija
Vyr. pradinių klasių mokytoja.
II vadybinė kategorija.
Švietimo konsultantė (mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas).
Vadybos ekspertė.

Darbo patirtis
1985–1990 m. Šiaulių Didždvario gimnazijos pradinių klasių mokytoja.
Nuo 1990 m. Šiaulių Didždvario gimnazijos pavaduotoja ugdymui (pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų įgyvendinimas).

Audronė Saldauskienė

Kalbų ir socialinių mokslų skyriaus vedėja

Išsilavinimas
1986 m. baigė Valstybinės konservatorijos Klaipėdos menų fakultete (dabar Lietuvos muzikos ir teatro akademija), įgijo lietuvių kalbos, literatūros mokytojo ir mokyklinio teatro režisieriaus kvalifikaciją.

Kvalifikacija
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė.
II vadybinė kategorija.
Mokyklų veiklos kokybės išorės vertintoja.

Darbo patirtis
Šiauliuose gyvena ir dirba nuo 1997 m.
1997–2000 m. Šiaulių Gegužių progimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja.
2000–2007 m. Šiaulių J. Janonio gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
2007–2018 m. Šiaulių Didždvario gimnazijos ugdymo skyriaus vedėja.
Nuo 2019 m. Šiaulių Didždvario gimnazijos pavaduotoja ugdymui (pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų įgyvendinimas).

Daiva Trijonienė

Daiva Trijonienė

Neformaliojo ugdymo ir pagalbos skyriaus vedėja

Išsilavinimas
1985 m. mokėsi Valstybinės konservatorijos Klaipėdos menų fakultete (dabar Lietuvos muzikos ir teatro akademija) masinių renginių režisieriaus specialybę.
1989 m. baigė Šiaulių universitetą, įgijo pradinių klasių mokytojo specialybę.
2007 m. baigė Šiaulių universiteto švietimo kokybės vadybos magistrantūros studijas ir įgijo edukologijos magistro laipsnį.

Kvalifikacija
Teatro meno mokytoja.
II vadybinė kategorija.

Darbo patirtis
1989–1990 m. Šiaulių Didždvario gimnazijos pradinių klasių mokytoja.
1990–2007 m. Šiaulių Didždvario gimnazijos direktoriaus pavaduotoja nepamokinei veiklai.
2008–2018 m. Šiaulių Didždvario gimnazijos neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja.
Nuo 2019 m. Šiaulių Didždvario gimnazijos pavaduotoja ugdymui (neformalusis švietimas ir pagalba mokiniui).

Rima Tamošiūnienė

Tarptautinio bakalaureato diplomo programos (TBDP) koordinatorė

Išsilavinimas
1991 m. baigė Vilniaus universitetą, įgijo filologo, anglų  kalbos dėstytojo kvalifikaciją.

Kvalifikacija
Anglų kalbos mokytoja metodininkė.
II vadybinė kategorija.

Darbo patirtis
1991–1993 m. Vilniaus aukštesniosios ekonomikos mokyklos anglų kalbos dėstytoja.
1995–1999 m. Šiaulių užsienio kalbų mokymo centro anglų kalbos mokytoja.
1999–2008 m. Šiaulių Didždvario gimnazijos anglų kalbos mokytoja.
Nuo 2008 m. Šiaulių Didždvario gimnazijos TBDP koordinatorė, „Žinojimo teorijos“ mokytoja.