• 2022 m. gegužės 12-13 d. atostogos. Direktorių vaduoja direktoriaus pavaduotoja Daiva Trijonienė.
  • 2022 m. balandžio 4-8 d. atostogos. Direktorių vaduoja direktoriaus pavaduotoja Daiva Trijonienė.
  • 2021 m. gruodžio 27-31 d. atostogos. Direktorių vaduoja direktoriaus pavaduotoja Daiva Trijonienė.
  • 2021 m. lapkričio 3-5 d. atostogos. Direktorių vaduoja direktoriaus pavaduotoja Daiva Trijonienė.
  • 2021 m. spalio 25-29 d. komandiruotė: projekto „Transdigital Education – Developing Key Competences through Holistic Learning and Teaching in the Digital Age“ (Nr. 2020-1-DE03-KA229-077450_4) mokymai.
    Direktorių vaduoja direktoriaus pavaduotoja Romualda Pupinytė.