2023 m. gegužės 22 d. – birželio 2 d. direktorius atostogauja (10 d. d.).
Direktoriaus funkcijas vykdo Audronė Saldauskienė, kalbų ir socialinių mokslų ugdymo skyriaus vedėja.

2023 m. balandžio 11-12 ir balandžio 17-18 d. direktorius atostogauja (4 d. d.)., 2023 m. balandžio 13-16 d. komandiruotėje (4 d. d.).
Direktoriaus pareigas vykdo Neformaliojo ugdymo ir pagalbos skyriaus vedėja Daiva Trijonienė, tel. Nr. +370 41 383 062.


2022 m. spalio 17-20 d. direktorius išvyksta į komandiruotę. Direktorių vaduoja direktoriaus pavaduotoja Romualda Pupinytė.


2022 m. liepos 26 – rugpjūčio 12 d. atostogos. Direktorių iki rugpjūčio 5 d. vaduoja direktoriaus pavaduotoja Romualda Pupinytė, rugpjūčio 8-12 d. direktoriaus pavaduotoja Audronė Saldauskienė.


2022 m. liepos 4 – liepos 25 d. atostogos. Direktorių vaduoja direktoriaus pavaduotoja Romualda Pupinytė, rugpjūčio 8-12 d. direktoriaus pavaduotoja Audronė Saldauskienė.


2022 m. birželio 27 – liepos 1 d. atostogos. Direktorių vaduoja direktoriaus pavaduotoja Audronė Saldauskienė

2022 m. birželio 8-10 d. atostogos. Direktorių vaduoja direktoriaus pavaduotoja Daiva Trijonienė, tel. 841 38 30 62


2022 m. gegužės 12-13 d. atostogos. Direktorių vaduoja direktoriaus pavaduotoja Daiva Trijonienė.


2022 m. balandžio 4-8 d. atostogos. Direktorių vaduoja direktoriaus pavaduotoja Daiva Trijonienė.


2021 m. gruodžio 27-31 d. atostogos. Direktorių vaduoja direktoriaus pavaduotoja Daiva Trijonienė.


2021 m. lapkričio 3-5 d. atostogos. Direktorių vaduoja direktoriaus pavaduotoja Daiva Trijonienė.


2021 m. spalio 25-29 d. komandiruotė: projekto „Transdigital Education – Developing Key Competences through Holistic Learning and Teaching in the Digital Age“ (Nr. 2020-1-DE03-KA229-077450_4) mokymai.
Direktorių vaduoja direktoriaus pavaduotoja Romualda Pupinytė.