Šiaulių Didždvario gimnazijos pedagogų sąrašas

Lietuvių kalbos mokytojai

EIL.
NR.

PEDAGOGO VARDAS,
PAVARDĖ
DALYKAS, KVALIFIKACIJA KABINETAS El. PAŠTAS
1. Vida Balčiūnienė Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė 306 kab. vida.balciuniene@didzdvaris.lt
2. Janina Dombrovskienė Lietuvių kalbos mokytoja ekspertė, TB mokytoja 305 kab. janina.dombrovskiene@didzdvaris.lt
3. Asta Gagilienė Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė 207 kab. asta.gagiliene@didzdvaris.lt
4. Jūratė Stancelienė Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė 206 kab. jurate.stanceliene@didzdvaris.lt
5. Živilė Muzikevičiūtė Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė 303 kab. zivile.muzikeviciute@didzdvaris.lt
6. Jolanta Valančienė Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė 204 kab. jolanta.valanciene@didzdvaris.lt

 

Socialinių mokslų mokytojai

EIL.
NR.

PEDAGOGO VARDAS,
PAVARDĖ

DALYKAS, KVALIFIKACIJA KABINETAS  El. PAŠTAS
1. Lolita Krankalytė Tikybos vyr. mokytoja lolita.krankalyte@didzdvaris.lt
2. Oksana Lukšaitė Etikos vyr. mokytoja oksana.luksaite@didzdvaris.lt
3. Asta Andžiuvienė Istorijos mokytoja metodininkė asta.andziuviene@didzdvaris.lt
4. Paulius Baranauskas TB istorijos mokytojas, CAS programos (KVP) koordinatorius paulius.baranauskas@didzdvaris.lt
5. Valda Kizevičiūtė Istorijos mokytoja metodininkė 120 kab. valda.kizeviciute@didzdvaris.lt
6. Giena Kubiliūtė Istorijos mokytoja metodininkė 301 kab. giena.kubiliute@didzdvaris.lt
7. Sniegina Raubaitė Geografijos mokytoja metodininkė 302 kab. sniegina.raubaite@didzdvaris.lt
8. Rūta Nagelienė TB psichologijos mokytoja ruta.nageliene@didzdvaris.lt
9. Rima Tamošiūnienė TB Žinojimo teorijos (ToK) mokytoja rima.tamosiuniene@didzdvaris.lt

 

I užsienio kalbos (anglų) mokytojai

EIL.
NR.

PEDAGOGO VARDAS,
PAVARDĖ

DALYKAS, KVALIFIKACIJA KABINETAS  El. PAŠTAS
1. Diana Nemeikienė Anglų kalbos mokytoja metodininkė, etikos mokytoja 219 kab. diana.nemeikiene@didzdvaris.lt
2. Rūta Alminienė Anglų kalbos mokytoja metodininkė, etikos mokytoja 205 kab. ruta.alminiene@didzdvaris.lt
3. Alla Chvostova Anglų kalbos mokytoja ekspertė, TB mokytoja 212 kab. alla.chvostova@didzdvaris.lt
4. Virginija Čelkonienė Anglų kalbos mokytoja metodininkė 213 kab. virginija.celkoniene@didzdvaris.lt
5. Iveta Gutauskienė Anglų kalbos mokytoja metodininkė 218 kab. iveta.gutauskiene@didzdvaris.lt
6. Daiva Oss Anglų kalbos mokytoja metodininkė 202 kab. daiva.oss@didzdvaris.lt
7. Inga Stonienė Anglų kalbos mokytoja metodininkė 220 kab. inga.stoniene@didzdvaris.lt

 

II užsienio kalbos mokytojai

EIL.
NR.

PEDAGOGO VARDAS,
PAVARDĖ

DALYKAS, KVALIFIKACIJA KABINETAS El. PAŠTAS
1. Jurgita Briedytė Rusų kalbos vyr. mokytoja jurgita.briedyte@didzdvaris.lt
2. Natalia Ploshenko Rusų kalbos vyr. mokytoja, TB mokytoja 008 kab. natalia.ploshenko@didzdvaris.lt
3. Danguolė Kukla Vokiečių kalbos mokytoja metodininkė, TB mokytoja 203 kab. danguole.kukla@didzdvaris.lt
4. Daiva Staniulytė Vokiečių kalbos mokytoja metodininkė 203 kab. daiva.staniulyte@didzdvaris.lt
5. Jūratė Šimkuvienė Prancūzų kalbos mokytoja metodininkė, TB mokytoja jurate.simkuviene@didzdvaris.lt

 

Tiksliųjų mokslų mokytojai

EIL.
NR.

PEDAGOGO VARDAS,
PAVARDĖ

DALYKAS, KVALIFIKACIJA KABINETAS El. PAŠTAS
1. Eugenijus Buivydas Matematikos mokytojas metodininkas 116 kab. eugenijus.buivydas@didzdvaris.lt
2. Lydija Dronova-Platbarzdė Matematikos vyr. mokytoja 118 kab. lidija.dronova-platbarzde@didzdvaris.lt
3. Rima Ernestienė Matematikos mokytoja metodininkė, TB mokytoja 304 kab. rima.ernestiene@didzdvaris.lt
4. Irena Šukienė Matematikos mokytoja ekspertė 201 kab. irena.sukiene@didzdvaris.lt
5. Aistė Venclovienė Matematikos mokytoja ekspertė, TB mokytoja 117 kab. aiste.vencloviene@didzdvaris.lt
6. Daiva Bukelytė Informacinių technologijų mokytoja ekspertė, TB mokytoja 114 kab. daiva.bukelyte@didzdvaris.lt
7. Kristina Rimkuvienė Informacinių technologijų mokytoja metodininkė 115 kab. kristina.rimkuviene@didzdvaris.lt
8. Rima Valčiukienė Informacinių technologijų mokytoja metodininkė 103 kab. rima.valciukiene@didzdvaris.lt
9. Diana Virbickaitė Ekonomikos mokytoja ekspertė, matematikos mokytoja metodininkė, TB mokytoja 119 kab. diana.virbickaite@didzdvaris.lt

 

Gamtos mokslų mokytojai

EIL.
NR.

PEDAGOGO VARDAS,
PAVARDĖ

DALYKAS, KVALIFIKACIJA KABINETAS El. PAŠTAS
1. Aidas Bertulis Biologijos vyr. mokytojas, TB mokytojas 216 kab. aidas.bertulis@didzdvaris.lt
2. Kristina Muraškienė Biologijos mokytoja metodininkė 209 kab. kristina.muraskiene@didzdvaris.lt
3. Danguolė Vaičekauskienė Biologijos mokytoja metodininkė 214 kab. danguole.vaicekauskiene@didzdvaris.lt
4. Virginija Savickaitė Chemijos mokytoja ekspertė 210 kab. virginija.savickaite@didzdvaris.lt
5. Genovaitė Liepinia TB chemijos mokytoja metodininkė 216 kab. genovaite.liepinia@didzdvaris.lt
6. Evaldas Daujotas Fizikos vyr. mokytojas,TB mokytojas 216 kab. evaldas.daujotas@didzdvaris.lt
7. Saulius Pelanskis Fizikos vyr. mokytojas saulius.pelanskis@didzdvaris.lt
8. Rima Valčiukienė Fizikos mokytoja metodininkė 103 kab. rimavalciukiene@didzdvaris.lt

 

Menų mokytojai

EIL.
NR.

PEDAGOGO VARDAS,
PAVARDĖ

DALYKAS, KVALIFIKACIJA KABINETAS El. PAŠTAS
1. Violeta Laugalienė Choreografijos mokytoja ekspertė violeta.laugaliene@didzdvaris.lt
2. Ksavera Mankuvienė Muzikos mokytoja metodininkė 001 kab. ksavera.mankuviene@didzdvaris.lt
3. Jovita Ratnikienė Dailės vyr. mokytoja 107 kab. jovita.ratnikiene@didzdvaris.lt
4 Daiva Trijonienė Teatro meno mokytoja daiva.trijoniene@didzdvaris.lt

 

Technologijų mokytojai

EIL.
NR.

PEDAGOGO VARDAS,
PAVARDĖ

DALYKAS, KVALIFIKACIJA KABINETAS El. PAŠTAS
1. Jolanas Baršauskas Technologijų vyr. mokytojas 105 kab. jolanas.barsauskas@didzdvaris.lt
2. Audronė Zibalienė Technologijų mokytoja metodininkė 106 kab. audrone.zibaliene@didzdvaris.lt

 

Fizinio ugdymo mokytojai

EIL.
NR.

PEDAGOGO VARDAS,
PAVARDĖ

DALYKAS, KVALIFIKACIJA KABINETAS El. PAŠTAS
1. Mindaugas Dabkevičius Fizinio ugdymo vyr. mokytojas Sporto salė mindaugas.dabkevicius@didzdvaris.lt
2. Rima Kasiliauskienė Fizinio ugdymo vyr. mokytoja Sporto salė rima.kasiliauskiene@didzdvaris.lt