Šiaulių Didždvario gimnazijos pedagogų sąrašas

Lietuvių kalbos mokytojai

EIL.
NR.

PEDAGOGO VARDAS,
PAVARDĖ
DALYKAS, KVALIFIKACIJA KABINETAS El. PAŠTAS
1.
2. Janina Dombrovskienė Lietuvių kalbos mokytoja ekspertė, TB mokytoja 305 kab. janina.dombrovskiene@didzdvaris.lt
3. Asta Gagilienė Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė 207 kab. asta.gagiliene@didzdvaris.lt
4. Jūratė Stancelienė Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė 206 kab. jurate.stanceliene@didzdvaris.lt
5. Živilė Muzikevičiūtė Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė 303 kab. zivile.muzikeviciute@didzdvaris.lt
6. Jolanta Valančienė Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė 204 kab. jolanta.valanciene@didzdvaris.lt

Socialinių mokslų mokytojai

EIL.
NR.

PEDAGOGO VARDAS,
PAVARDĖ

DALYKAS, KVALIFIKACIJA KABINETAS  El. PAŠTAS
1. Lolita Krankalytė Tikybos vyr. mokytoja lolita.krankalyte@didzdvaris.lt
2. Oksana Lukšaitė Etikos vyr. mokytoja oksana.luksaite@didzdvaris.lt
3. Asta Andžiuvienė Istorijos mokytoja metodininkė asta.andziuviene@didzdvaris.lt
4. Paulius Baranauskas TB istorijos mokytojas, CAS programos (KVP) koordinatorius paulius.baranauskas@didzdvaris.lt
5. Valda Kizevičiūtė Istorijos mokytoja metodininkė 120 kab. valda.kizeviciute@didzdvaris.lt
6. Giena Kubiliūtė Istorijos mokytoja metodininkė 301 kab. giena.kubiliute@didzdvaris.lt
7. Sniegina Raubaitė Geografijos mokytoja metodininkė 302 kab. sniegina.raubaite@didzdvaris.lt
8. Rūta Nagelienė TB psichologijos mokytoja ruta.nageliene@didzdvaris.lt
9. Rima Tamošiūnienė TB Žinojimo teorijos (ToK) mokytoja rima.tamosiuniene@didzdvaris.lt

I užsienio kalbos (anglų) mokytojai

EIL.
NR.

PEDAGOGO VARDAS,
PAVARDĖ

DALYKAS, KVALIFIKACIJA KABINETAS  El. PAŠTAS
1. Diana Nemeikienė Anglų kalbos mokytoja metodininkė, etikos mokytoja 219 kab. diana.nemeikiene@didzdvaris.lt
2. Rūta Alminienė Anglų kalbos mokytoja metodininkė, etikos mokytoja 205 kab. ruta.alminiene@didzdvaris.lt
3. Alla Chvostova Anglų kalbos mokytoja ekspertė, TB mokytoja 212 kab. alla.chvostova@didzdvaris.lt
4. Virginija Čelkonienė Anglų kalbos mokytoja metodininkė 213 kab. virginija.celkoniene@didzdvaris.lt
5. Iveta Gutauskienė Anglų kalbos mokytoja metodininkė 218 kab. iveta.gutauskiene@didzdvaris.lt
6. Daiva Oss Anglų kalbos mokytoja metodininkė 202 kab. daiva.oss@didzdvaris.lt
7. Inga Stonienė Anglų kalbos mokytoja metodininkė 220 kab. inga.stoniene@didzdvaris.lt

II užsienio kalbos mokytojai

EIL.
NR.

PEDAGOGO VARDAS,
PAVARDĖ

DALYKAS, KVALIFIKACIJA KABINETAS El. PAŠTAS
1. Jurgita Briedytė Rusų kalbos vyr. mokytoja jurgita.briedyte@didzdvaris.lt
2. Natalia Ploshenko Rusų kalbos vyr. mokytoja, TB mokytoja 008 kab. natalia.ploshenko@didzdvaris.lt
3. Danguolė Kukla Vokiečių kalbos mokytoja metodininkė, TB mokytoja 203 kab. danguole.kukla@didzdvaris.lt
4. Jūratė Šimkuvienė Prancūzų kalbos mokytoja metodininkė, TB mokytoja jurate.simkuviene@didzdvaris.lt

Tiksliųjų mokslų mokytojai

EIL.
NR.

PEDAGOGO VARDAS,
PAVARDĖ

DALYKAS, KVALIFIKACIJA KABINETAS El. PAŠTAS
1. Eugenijus Buivydas Matematikos mokytojas metodininkas 116 kab. eugenijus.buivydas@didzdvaris.lt
2. Lydija Dronova-Platbarzdė Matematikos vyr. mokytoja 118 kab. lidija.dronova-platbarzde@didzdvaris.lt
3. Rima Ernestienė Matematikos mokytoja metodininkė, TB mokytoja 304 kab. rima.ernestiene@didzdvaris.lt
4. Irena Šukienė Matematikos mokytoja ekspertė 201 kab. irena.sukiene@didzdvaris.lt
5. Aistė Venclovienė Matematikos mokytoja ekspertė, TB mokytoja 117 kab. aiste.vencloviene@didzdvaris.lt
6. Daiva Bukelytė Informacinių technologijų mokytoja ekspertė, TB mokytoja 114 kab. daiva.bukelyte@didzdvaris.lt
7. Kristina Rimkuvienė Informacinių technologijų mokytoja metodininkė 115 kab. kristina.rimkuviene@didzdvaris.lt
8. Rima Valčiukienė Informacinių technologijų mokytoja metodininkė 103 kab. rima.valciukiene@didzdvaris.lt
9. Diana Virbickaitė Ekonomikos mokytoja ekspertė, matematikos mokytoja metodininkė, TB mokytoja 119 kab. diana.virbickaite@didzdvaris.lt

Gamtos mokslų mokytojai

EIL.
NR.

PEDAGOGO VARDAS,
PAVARDĖ

DALYKAS, KVALIFIKACIJA KABINETAS El. PAŠTAS
1. Aidas Bertulis Biologijos vyr. mokytojas, TB mokytojas 216 kab. aidas.bertulis@didzdvaris.lt
2. Kristina Muraškienė Biologijos mokytoja metodininkė 209 kab. kristina.muraskiene@didzdvaris.lt
3. Danguolė Vaičekauskienė Biologijos mokytoja metodininkė 214 kab. danguole.vaicekauskiene@didzdvaris.lt
4. Virginija Savickaitė Chemijos mokytoja ekspertė 210 kab. virginija.savickaite@didzdvaris.lt
5. Genovaitė Liepinia TB chemijos mokytoja metodininkė 216 kab. genovaite.liepinia@didzdvaris.lt
6. Evaldas Daujotas Fizikos vyr. mokytojas,TB mokytojas 216 kab. evaldas.daujotas@didzdvaris.lt
7. Saulius Pelanskis Fizikos vyr. mokytojas saulius.pelanskis@didzdvaris.lt
8. Rima Valčiukienė Fizikos mokytoja metodininkė 103 kab. rimavalciukiene@didzdvaris.lt

Menų mokytojai

EIL.
NR.

PEDAGOGO VARDAS,
PAVARDĖ

DALYKAS, KVALIFIKACIJA KABINETAS El. PAŠTAS
1. Violeta Laugalienė Choreografijos mokytoja ekspertė violeta.laugaliene@didzdvaris.lt
2. Ksavera Mankuvienė Muzikos mokytoja metodininkė 001 kab. ksavera.mankuviene@didzdvaris.lt
3. Jovita Ratnikienė Dailės vyr. mokytoja 107 kab. jovita.ratnikiene@didzdvaris.lt
4 Daiva Trijonienė Teatro meno mokytoja daiva.trijoniene@didzdvaris.lt

Technologijų mokytojai

EIL.
NR.

PEDAGOGO VARDAS,
PAVARDĖ

DALYKAS, KVALIFIKACIJA KABINETAS El. PAŠTAS
1. Jolanas Baršauskas Technologijų vyr. mokytojas 105 kab. jolanas.barsauskas@didzdvaris.lt
2. Audronė Zibalienė Technologijų mokytoja metodininkė 106 kab. audrone.zibaliene@didzdvaris.lt

Fizinio ugdymo mokytojai

EIL.
NR.

PEDAGOGO VARDAS,
PAVARDĖ

DALYKAS, KVALIFIKACIJA KABINETAS El. PAŠTAS
1. Mindaugas Dabkevičius Fizinio ugdymo vyr. mokytojas Sporto salė mindaugas.dabkevicius@didzdvaris.lt
2. Rima Kasiliauskienė Fizinio ugdymo vyr. mokytoja Sporto salė rima.kasiliauskiene@didzdvaris.lt