Kodėl rinktis Didždvario gimnaziją Daugiau Priėmimas check puoselėjanti tradicijas
check demokratinio valdymo principai
check bendradarbiavimo ir pagarbos atmosfera
check draugiška saviraiškos ir saviugdos aplinka
check visuomeniškumo ugdymas
Titulinis2021-01-13T10:02:46+02:00
Didždvario gimnazija

NAUJIENOS

Visos naujienos

Veiklos kalendorius

2021 sausio

Pr An Tr Kt Pn Št Sk
1
2
3
4
 • Metodų mugė „Kolega kolegai“ ir metodinių grupių susirinkimai
 • Pagalbos specialistų ir kuratorių susirinkimas. Ats.D.Trijonienė.
 • Menų, fizinio ugdymo mokytojų metodinės grupės susirinkimas "Kolega kolegai". Ats. D.Trijonienė.
 • Direkcinis pasitarimas. Ats. V.Balsevičius.
 • Šiaulių Interact mokinių komandos susirinkimas. Ats. Emilija Bočkutė.
5
 • Metodinės tarybos posėdis „Kas Didždvario gimnazijoje yra pažanga?“ Ats. A. Saldasukienė, R. Pupinytė, D. Trijonienė
 • TBDP įgyvendinimo įsivertinimas: veiklos plano 2021 m. m. pristatymas. Ats. R. Tamošiūnienė
6
 • Dalyvavimas diskusijoje ,,Mokykla - šiandien ir rytoj. Kas mūsų laukia 2021 m.?" Ats. vadovai
7
 • Dalyvavimas 59-osios Lietuvos mokinių chemijos olimpiados miesto etape (7 mok.) Ats. V. Savickaitė
 • Dalyvavimas susitikime - VILIPO 2021
8
 • Šiaulių miesto III klasių mokinių anglų k. olimpiada. Ats. R.Alminienė, K.Rimkuvienė.
 • VGK susirinkimas. Ats. D.Trijonienė
 • Dalyvavimas Švietimo skyriaus organizuojamame susirinkime dėl 2021-2022 m.m. klasių komplektavimo. Ats. administracija
9
10
11
 • Pagalbos specialistų ir kuratorių susirinkimas. Ats.D.Trijonienė.
 • Direkcinis pasitarimas. Ats. V.Balsevičius.
 • Šiaulių Interact mokinių komandos susirinkimas. Ats. Emilija Bočkutė.
12
 • TB DP mokytojų susirinkimas dėl TB DP įsivertinimo vykdymo. Ats. V. Balsevičius
13
 • Sausio 13 – ąją minime kartu visuotinę pilietinę iniciatyvą „Atmintis gyva, nes liudija“. Ats. Dalykų mokytojai, kuratorės, neformaliojo švietimo mokytojai.
14
 • Rusų k. olimpiada (mokyklos etapas). Ats.: rusų k. mokytojos
 • Dalyvavimas 53-iosios Lietuvos mokinių biologijos olimpiados miesto etape (12 mok.) Ats. biologijos mokytojai
 • Lietuvos mokinių savivaldos koordinatorių seminaras iš nuotolio. Ats. D.Trijonienė.
 • Jaunojo inžinieriaus mokyklos užsiėmimas „Žaiskime kraštovaizdžio architektūrą kartu“. VGTU nuotoliniu. II-IV kl. mok. Ats.L. Vielikėnienė
 • Menų, fizinio ugdymo metodinės grupės susirinkimas. Ats. D.Trijonienė.
 • Mokymai ,,Kaip organizuoti darbą grupėse?" Ats. L. Michailovienė
15
 • Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada (mokyklos etapas). Ats. A. Gagilienė
 • Dalyvavimas 69-osios Lietuvos mokinių matematikos olimpiados miesto etape (12 mok.) (I-IV kl.). Ats. matematikos mokytojai
 • VGK susirinkimas. Ats. D.Trijonienė
 • Meninio skaitymo konkursas (mokyklos etapas), skirtas Sausio 13-ajai dienai paminėti. Ats. V. Balčiūnienė
16
17
18
 • Pagalbos specialistų ir kuratorių susirinkimas. Ats.D.Trijonienė.
 • Direkcinis pasitarimas. Ats. V.Balsevičius.
 • Debatų klubo organizuojamas debatas apie karių dydvyriškumą. Svečiuose Mjr. S.Vilkinas. Ats. K.Sniečkus.
 • Šiaulių Interact mokinių komandos susirinkimas. Ats. Emilija Bočkutė.
19
 • TB DP mokytojų susirinkimas dėl TB DP įsivertinimo vykdymo. Ats. V. Balsevičius
20
 • Dalyvavimas miesto prancūzų k. olimpiadoje. Ats. J. Šimkuvienė
 • Dalyvavimas Šiaulių miesto socialinių pedagogų pasitarime. Ats.: D. Naraveckienė
 • Dalyvavimas Lietuvos istorijos mokytojų diskusijoje dėl atnaujintų istorijos programų. Ats.: istorijos mokytojai
21
 • Dalyvavimas 68-ojoje Lietuvos mokinių fizikos olimpiados miesto etape (I-IV kl.)(10 mok.) Ats. S. Pelanskis, R. Valčiukienė
 • Dalyvavimas nuotolinėje pamokoje MOKOnomika
 • Dalyvavimas tarptautiniame vokiečių k. mokytojų seminare ,,Nuotolinis pažengęs mokymas". Ats. D. Kukla
22
 • Dalyvavimas tarptautiniame vokiečių k. mokytojų seminare ,,Nuotolinis pažengęs mokymas". Ats. D. Kukla
 • Ekonomikos ir verslumo programa ,,Ekonomikos pamokos kitaip“: ISM verslo klasė. Paskaita apie pelno maksimizavimą/sąnaudų minimizavimą IV kl. mokiniams (20 mok.)(lektorė (Kristina Aldošina). Ats. K. Virbickaitė
 • Dalyvavimas Jaunųjų fillologų konkurse (miesto etapas). Ats. A. Saldauskienė
23
 • Dalyvavimas tarptautiniame vokiečių k. mokytojų seminare ,,Nuotolinis pažengęs mokymas". Ats. D. Kukla
24
 • Dalyvavimas tarptautiniame vokiečių k. mokytojų seminare ,,Nuotolinis pažengęs mokymas". Ats. D. Kukla
25
 • Dalyvavimas tarptautiniame vokiečių k. mokytojų seminare ,,Nuotolinis pažengęs mokymas". Ats. D. Kukla
 • Pagalbos specialistų ir kuratorių susirinkimas. Ats.D.Trijonienė.
 • Direkcinis pasitarimas. Ats. V.Balsevičius.
 • Dalyvavimas Meninio skaitymo konkurse (miesto etapas). Ats. A. Saldauskienė
 • Šiaulių Interact mokinių komandos susirinkimas. Ats. Emilija Bočkutė.
 • Politika su Tomu Vytautu Raskevičium, dalyviai II- IIIkl. mok. Ats. L. Vielikėniėnė
26
 • Dalyvavimas tarptautiniame vokiečių k. mokytojų seminare ,,Nuotolinis pažengęs mokymas". Ats. D. Kukla
 • TB DP mokytojų susirinkimas dėl TB DP įsivertinimo vykdymo. Ats. V. Balsevičius
 • Lietuvos mokinių informatikos olimpiados šalies etapo atrankinė dalis. (1 mokinys). Ats. D. Bukelytė
 • VGK dalyvavimas PPT organizuotame seminare. Ats. D.Trijonienė, D.Naraveckienė.
 • Dalyvavimas Meninio skaitymo konkurso aptarime. Ats. J. Dombrovskienė
 • Diskusijų grupė ,,Nuotolinis mokymas(is): pagalba abiturientui". Ats. J, Dembinskienė, administracija
 • Kūrybinės industrijos su Dominyka Venciūte, dalyviai II- IIIkl. mok. Ats. L.Vielikėnienė.
27
 • Pilietiškumo pamoka ,,Mes prisimename", skirta Tarptautinei Holokaustų aukų atminimo dienai. Ats.: istorijos mokytojai
 • Dalyvavimas 6-ajame nacionaliniame švietimo lyderystės forume „Kokią vertę kuria mokykla?“Ats. gimnazijos vadovai
 • Dalyvavimas Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje (miesto etapas). Ats. A. Saldauskienė
 • Dalyvavimas vaizdo konferencijoje „Sinchroninio ir asinchroninio ugdymo kokybės užtikrinimas“. Ats. administracija
 • Mokinių savivaldos seimo susirinkimas. Ats. D.Trijonienė.
 • Finansinis raštingumas su Vilium Bobinu, dalyviai II- IIIkl. mok.Ats. L.Vielikėnienė
 • Gimnazijos tarybos posėdis.
 • Konstitucinė teisė su dr. Agne Juškevičiūte-Viliene, dalyviai II- IIIkl. mok. Ats. L.Vielikėnienė
28
 • 10-12 kl. istorijos olimpiada (mokyklos etapas). Ats. A. Andžiuvienė
 • Metodinės tarybos posėdis. Ats. vadovai
 • Pedagoginės veiklos tobulinimo tyrimo (Action Research) susitikimas. Dalyvauja R. Alminienė, J. Dombrovskienė, R. Tamošiūnienė, J. Valančienė
 • Programavimas su Karoliu Vyčium, dalyviai II- IIIkl. mok. Ats.L. Vielikėnienė
 • Apie mediciną su Aivara Urbute, dalyviai II- IIIkl. mok.Ats.L.Viekėnienė
29
 • VGK susirinkimas. Ats. D.Trijonienė.
 • Dalyvavimas NŠA vaizdo konferencijoje ,,UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMAS: KAS VYKSTA?" Ats. administracija
30
 • Dalyvavimas 29-ajame Nacionaliniame profesoriaus Jono Matulionio jaunųjų matematikų konkurse KTU (6 mokiniai) Ats. L. Dronova- Platbarzdė, I. Šukienė, R. Ernestienė
31

Kontaktai

Šiaulių Didždvario gimnazija
Vilniaus g. 188, LT-76299, Šiauliai
Biudžetinė įstaiga,
Įmonės kodas: 190531375
Veiklos kodas: 802130

Steigėjas: Šiaulių miesto savivaldybė
Telefonas:  841 431514

El. paštas: didzdvaris@dg.su.lt

Facebook paskyra

Pamokų laikas

1 8.30 – 9.15
2 9.25 – 10.10
3 10.20 – 11.05
4 11.15 – 12.00
5 12.30 – 13.15
6 13.25 – 14.10
14.20 – 15.05
8 15.10 – 15.55

Daugiau apie gimnaziją
Go to Top