Kodėl rinktis Didždvario gimnaziją Daugiau Priėmimas check puoselėjanti tradicijas
check demokratinio valdymo principai
check bendradarbiavimo ir pagarbos atmosfera
check draugiška saviraiškos ir saviugdos aplinka
check visuomeniškumo ugdymas
Titulinis2021-02-22T13:08:51+02:00
Didždvario gimnazija

NAUJIENOS

Visos naujienos

Veiklos kalendorius

2021 vasario

Pr An Tr Kt Pn Št Sk
1
2
 • TB DP mokytojų susirinkimas dėl TB DP įsivertinimo vykdymo. Ats. V. Balsevičius
 • Dalyvavimas Šiaulių miesto gimnazijų socialinių pedagogų pasitarime. Ats. D. Naraveckienė
 • Didždvario gimnazijos pristatymas Šiaulių miesto 8 klasių mokiniams. Ats. D.Trijonienė
 • Anglų k. mokytojų susirinkimas. Ats. R.Alminienė.
 • Susirinkimas su mokinių savivaldos seniūnais dėl Vasario 16 d. organizavimo. Ats. D.Trijonienė
3
 • Dalyvavimas vokiečių k. (miesto etapas) olimpiadoje. Ats. D. Kukla
4
 • Dalyvavimas projekto ,,Eduka klasė" seminare ,,Mišraus mokymo(si) modelio taikymas ugdymo procese". Lektorė O. Saranienė
 • Pedagoginės veiklos tobulinimo tyrimo (Action Research) susitikimas. Dalyvauja R. Alminienė, J. Dombrovskienė, R. Tamošiūnienė, J. Valančienė
5
 • Istorijos mokytojų susirinkimas. Ats. A. Saldauskienė
6
7
8
 • Pilietiškumo pamoka I-II kl. mokiniams: Konkursas ,,Kas sukurs geriausią istorinį memą?"Ats.: istorijos mokytojai
 • Pagalbos specialistų ir kuratorių susirinkimas. Ats.D.Trijonienė.
 • Direkcinis pasitarimas. Ats. V.Balsevičius.
 • Gimnazijos pristatymas Medelyno 8 klasių mokiniams. Ats. D.Trijonienė
 • Darbo grupės susirinkimas dėl konferencijos ,,Žmogaus ekologija" organizavimo. Ats. R. Pupinytė
 • Šiaulių Interact mokinių komandos susirinkimas. Ats. Emilija Bočkutė.
9
 • Pilietiškumo pamoka I-II kl. mokiniams: Konkursas ,,Kas sukurs geriausią istorinį memą?"Ats.: istorijos mokytojai
 • TB DP mokytojų susirinkimas dėl TB DP įsivertinimo vykdymo. Ats. V. Balsevičius
 • Dalyvavimas Šiaulių miesto gimnazijų socialinių pedagogų pasitarime. Ats. D. Naraveckienė
 • Paskaita su novatoriška generalinės rangos rinkos lydere UAB „Conresta“statybų sektorius, dalyviai II-IV kl. mok. Ats. L.Vielikėnienė
 • Gimnazijos pristatymas ,,Šėltinio" 8-ų klasių mokiniams ir tėvams. Ats. D.Trijonienė
10
 • Pilietiškumo pamoka I-II kl. mokiniams: Konkursas ,,Kas sukurs geriausią istorinį memą?"Ats.: istorijos mokytojai
 • Kūrybinis I klasių mokinių projektas " Lietuvos valstybės atributika". Ats. J.Ratnikienė
 • Dalyvavimas seminare ,,Ramiojo vandenyno geografiniai ypatumai". Ats. S. Raubaitė
 • Lietuvių k. mokytojų susirinkimas. Ats. A. Saldauskienė
 • ,,Moksleivių diena su LSU.LIVE". Ats. L.Vielikėnienė
 • ŠMSM konferencija "Vaikas pasikeitusioje mokymos/si aplinkoje". Dalyvauja D.Trijonienė
 • Gimnazijos pristatymas Jovaro 8-ų klasių mokiniams ir tėvams. Ats. D.Trijonienė
11
 • Pilietiškumo pamoka I-II kl. mokiniams: Konkursas ,,Kas sukurs geriausią istorinį memą?"Ats.: istorijos mokytojai
 • Dalyvavimas rusų k. (miesto etapo) olimpiadoje. Ats.: rusų k. mokytojos
 • Atvira IT pamoka-viktorina naudojant Quizizz platformą „KURIAME SAUGŲ INTERNETĄ KARTU“ I G kl. mok. Ats. D. Bukelytė
 • Nuotolinis profesinis veiklinimas. Pažintis su programuotojo profesija, dalyviai II-IIIkl. Ats. L.Vielikėnienė
 • Nuotolinis profesinis veiklinimas. Pažinitis su aviacijos mechanikos profesija, dalyviai I-III kl. Ats. L.Vielikėnienė
 • Gimnazijos pristatymas Salduvės 8-ų klasių mokiniams ir tėvams. Ats. D.Trijonienė
12
 • Pilietiškumo pamoka I-II kl. mokiniams: Konkursas ,,Kas sukurs geriausią istorinį memą?"Ats.: istorijos mokytojai
 • Kūtrybinis, bendras I-II klasių piešinių, muzikos, Radijo klubo ir mokinių savivaldos projektas „Su Gimtadieniu, Lietuva“. Ats. Menų mokytojai, savivalda ir R.Zvilnaitė.
 • Atvira IT pamoka-viktorina naudojant Quizizz platformą „KURIAME SAUGŲ INTERNETĄ KARTU“ I M kl. mok. Ats. D. Bukelytė
 • VGK susirinkimas. Ats. D.Trijonienė.
 • Susitikimas su J.Janonio gimnazijos administracija. Ats. administracija
 • Nuotolinis užsiėmimas „GALI IR TU! Susipažink su kraštovaizdžio architekto profesija“ Vilniaus Tech Architektūros fakultetas,dalyviai II-IV kl. mok. Ats. L. Vielikėnienė
13
14
15
 • TB DP mokytojų susirinkimas. Ats. V. Balsevičius, R. Tamošiūnienė
 • TB2 kl. mokinių anglų k. egzaminas (įskaita žodžiu). Ats. R. Tamošiūnienė, A. Chvostova, T. Sviatkina, R. Zvilnaitė
 • Mokytojų tarybos posėdis ,,Didždvario gimnazijos veiklos kokybė: įsivertinimas, planavimas, įgyvendinimas". Ats. administracija
 • Pagalbos specialistų ir kuratorių susirinkimas. Ats.D.Trijonienė.
 • Direkcinis pasitarimas. Ats. V.Balsevičius.
 • Darbo grupės susirinkimas dėl konferencijos ,,Žmogaus ekologija" organizavimo. Ats. R. Pupinytė
 • Šiaulių Interact mokinių komandos susirinkimas. Ats. Emilija Bočkutė.
16
 • Gimtadienio rytas ,,VARIACIJOS BLYNŲ TEMA. Švenčiame Nepriklausomybę. Ats. A.Zibalienė
 • Pėsčiųjų žygis (su šeima), slidinėjimas, bėgimas ,,Žiemos taku", skirtas Vasario 16 dienai paminėti.
17
 • Darbo grupės susirinkimas dėl konferencijos ,,Žmogaus ekologija" organizavimo.
 • TB2 kl. mokinių anglų k. egzaminas (įskaita žodžiu). Ats. R. Tamošiūnienė, A. Chvostova, T. Sviatkina, R. Zvilnaitė
 • Mokytojų tarybos posėdis ,,Kiekvieno mokinio pažangos matavimas ir pasiekimų gerinimas " Ats. adminstracija
 • Susitikimas su VU filosofijos fakulteto atstovais, dalyviai II - IV kl. mok. Ats. L.Vielikėnienė.
 • Anglų k. mokytojų susirinkimas dėl I-II klasių anglų k. olimpiados. Ats. R.Alminienė.
 • Dalyvavimas ŠMSM vaizdo konferencijoje "Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas mokant nuotoliniu būdu: kodėl? kaip?" Ats. administracija
18
 • Dalyvavimas Šiaulių miesto bendruomenės pareigūnų nuotolinėje paskaitoje "Prekyba žmonėmis bei saugus internetas". Ats. D. Naraveckienė
 • Pasitarimas dėl karjeros ugdymo efktyvynimo I klasių mokiniams . Ats. D. Trijonienė, L.Vielikėnienė, A.Saldauskienė, J.Muningienė.
 • TB2 kl. mokinių lietuvių k. egzaminas (įskaita žodžiu). Ats. R. Tamošiūnienė, J. Dombrovskienė, R. Zvilnaitė
 • Dalyvavimas LJA konferencijoje Nacionaline galimybių diena. Antreprenerystės festivalis! Ats. D. Virbickaitė
 • IX-oji Tėvo Jurgio Ambrozijaus (Ambraziejaus) Pabrėžos vardo respublikinė mokslininkų, mokytojų, dvasininkų ir mokinių konferencija „Žmogaus ekologija“. Ats. R. Pupinytė, gamtos mokslų mokytojai
 • TB2 kl. mokinių vokiečių k. egzaminas (įskaita žodžiu). Ats. R. Tamošiūnienė, D. Kukla, R. Zvilnaitė
 • ,,Karjeros svarba ir dalykų pasirinkimas'', Kalba.lt, dalyviai II kl. mok. Ats. L.Vielikėnienė
 • Nuotolinis užsiėmimas ekonomikos krypties studijos Vilniaus universitete, dalyviai III- IV kl. Ats. L.Vielikėnienė
19
 • TB2 kl. mokinių prancūzų k. egzaminas (įskaita žodžiu). Ats. R. Tamošiūnienė, J. Šimkuvienė, R. Zvilnaitė
 • Pasitarimas bendrojo ugdymo mokyklų neformaliojo švietimo koordinatoriams. Ats. D.Trijonienė.
 • Respublikinė konferencija ,,Nuotolinis geografijos mokymas(is): iššūkiai ir galimybės". Ats. S, Raubaitė
 • TB2 kl. mokinių rusų k. egzaminas (įskaita žodžiu). Ats. R. Tamošiūnienė, N. Ploshenko, R. Zvilnaitė
20
 • Dalyvavimas Informatikos ir informatinio mąstymo konkurso BEBRAS II etape (20 mok.), Ats. D. Bukelytė
21
22
 • Direkcinis pasitarimas. Ats. V.Balsevičius.
 • Pagalbos specialistų ir kuratorių susirinkimas. Ats.D.Trijonienė.
 • Mokymai ,,Gilinamės į platformos Microsoft Teams galimybes" gimnazijos mokytojams (lektorius E. Stoliaraitis). Ats. R. Valčiukienė
 • Šiaulių Interact mokinių komandos susirinkimas. Ats. Emilija Bočkutė.
23
 • Anglų k. olimpiada I-II kl. mokiniams, mokyklos etapas. Ats. R.Alminienė, anglų k. mokytojos.
 • Dalyvavimas Medijų raštingumo mokymuose. Ats.: I-IV kl. mokiniai
 • Dalyvavimas NUOTOLINĖJE RESPUBLIKINĖJE MOKINIŲ KONFERENCIJOJE „KŪRYBINIAI PROJEKTAI XXI AMŽIAUS PAMOKOJE“ S. Sondeckio menų gimnazijoje (2 mok.) Ats. R. Ernestienė
 • IA klasėje dirbančių mokytojų forumas ,,Emocinių kompetencijų ugdymas". Ats. D.Trijonienė, G. Pyragaitė.
 • IS klasėje dirbančių mokytojų forumas ,,Emocinių kompetencijų ugdymas". Ats. D.Trijonienė, G. Pyragaitė.
24
 • IM klasėje dirbančių mokytojų forumas ,,Emocinių kompetencijų ugdymas". Ats. D.Trijonienė, G. Pyragaitė.
 • IP klasėje dirbančių mokytojų forumas ,,Emocinių kompetencijų ugdymas". Ats. D.Trijonienė, G. Pyragaitė.
 • Mokinių savivaldos seimo susirinkimas. Ats. D.Trijonienė.
25
 • Anglų k. kalbėjimo dalies bandomasis egzaminas IV kl. mokiniams. Ats. IV kl. anglų k. mokytojos.
 • Dalyvavimas 59-osios Lietuvos mokinių chemijos olimpiados šalies etape (1 mokinys) Ats. K. Rimkuvienė, V. Savickaitė
 • Dalyvavimas ŠMSM Viešoje konsultacijoje dėl 2021-2022 ir 2022-2023 m. m. pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrojo ugdymo bendrųjų programų bendrojo plano projekto svarstymo. Ats. R. Pupinytė, A. Saldauskienė
 • Dalyvavimas seminare „Naujos kartos mokytojų rengimas. Kaip pritraukti naujus mokytojus? Ats.: vadovai
 • Dalyvavimas Medijų raštingumo mokymuose. Ats.: I-IV kl. mokiniai
 • IG klasėje dirbančių mokytojų forumas ,,Emocinių kompetencijų ugdymas". Ats. D.Trijonienė, G. Pyragaitė.
26
 • Dalyvavimas 59-osios Lietuvos mokinių chemijos olimpiados šalies etape (1 mokinys) Ats. K. Rimkuvienė, V. Savickaitė
 • Dalyvavimas miesto II-IV kl. mokinių istorijos olimpiadoje. Ats. istorijos mokytojai.
 • VGK susirinkimas. Ats. D.Trijonienė.
 • Ekonomikos ir verslumo programa ,,Ekonomikos pamokos kitaip“: ISM verslo klasė. Paskaita ,,Rinkimai" (lektorius dėstytojas Vincentas Vobolevičius) IV kl. mok. (20 mok.). Ats. D. Virbickaitė
27
 • Dalyvavimas 59-osios Lietuvos mokinių chemijos olimpiados šalies etape (1 mokinys) Ats. K. Rimkuvienė, V. Savickaitė
28

Kontaktai

Šiaulių Didždvario gimnazija
Vilniaus g. 188, LT-76299, Šiauliai
Biudžetinė įstaiga,
Įmonės kodas: 190531375
Veiklos kodas: 802130

Steigėjas: Šiaulių miesto savivaldybė
Telefonas:  841 431514

El. paštas: rastine@didzdvaris.lt

Facebook paskyra

Pamokų laikas

1 8.30 – 9.15
2 9.25 – 10.10
3 10.20 – 11.05
4 11.15 – 12.00
5 12.30 – 13.15
6 13.25 – 14.10
14.20 – 15.05
8 15.10 – 15.55

Daugiau apie gimnaziją
Go to Top