Didždvario gimnazijos bibliotekos vedėjos Rimos Dranickaitės iniciatyva 2013 metais buvo įkurtas Knygų klubas. Klubo nariais tapo gimnazijos administracijos darbuotojai, mokytojai, mokytojai senjorai, kiti gimnazijos darbuotojai. Klubo narius vienijo noras pasidalinti emocijomis ir mintimis apie perskaitytas knygas, galimybė išgirsti kitų nuomonę bei išsakyti savąją.

Knygų klubo nariai tradiciškai renkasi rugsėjo mėnesį į „Vasaros skaitymus“, kad aptartų per vasarą skaitytas knygas Kitas susitikimas tradiciškai vyksta gruodžio pabaigoje. Šiame susitikime aptariamos Metų knygos rinkimuose nominuotos knygos. Beje, šias knygas biblioteka visada įsigyja. Trečiame susitikime, kuris vyksta balandžio mėnesį , Knygų klubo nariams pristatomos naujausios knygos, pasidalijama mintimis apie skaitytas knygas.

Apie gimnazijos Knygų klubą buvo rašyta Šiaulių naujienose (2014m. spalio 22 d., p. 90) bei Jono Nekrašiaus knygoje „Šiaulietiška spauda XVI-XXI a.“