Per mokinių žiemos atostogas gimnazijos gamtos mokslų mokytojai organizavo tradicinę Tėvo Jurgio Ambrozijaus (Ambraziejus) Pabrėžos vardo mokslininkų, mokytojų, dvasininkų ir mokinių konferenciją „Žmogaus ekologija“. Konferencija buvo organizuota jau dvyliktą kartą bendradarbiaujant su Panevėžio švietimo centru, Šiaulių miesto visuomenės sveikatos biuru „Sveikas saulės miestas”. Pagerbiant Lietuvos šviesuolį Tėvą J. Pabrėžą konferenciją pradėjo Donatas Klimašauskas, Šiaulių raj. Gruzdžių parapijos klebonas su pranešimu „Apreiškimas apie kūriniją“.

Baigę mokyklą, gimnazistai pasklinda po visą pasaulį, bet ryšiai su mokykla išlieka visam laikui, juk jie –  labai svarbi mūsų gimnazijos bendruomenės dalis. Kasmet buvę mokiniai  dabartiniams mokiniams veda pamokas, kuriose dalijasi savo sėkmės istorijomis, kasmet sugrįža į Mokyklos dieną, o šįsyk jie sutiko dalyvauti ir savo patirtį pristatyti šios konferencijos plenariniame posėdyje.

Angelija Valančiūtė mokėsi Šiaulių 5-ojoje vidurinėje mokykloje 1954–1965 metais. Mokyklą baigė sidabro medaliu. 1971 metais baigė Kauno medicinos institutą, kuriame ir dirbo visą gyvenimą. Čia įgijo medicinos mokslų kandidato, habilituoto daktaro laipsnius. Nuo 1997 metų – profesorė. Profesorė yra histologė, vadovavo Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Histologijos ir embriologijos katedrai. 15 metų vadovavo universiteto Tarptautinių ryšių ir studijų centrui. Jos vadovavimo šiam centrui metu prasidėjo užsienio piliečių studijos anglų kalba. Buvo renkama Rektorato ir Senato nare. Turtingas profesorės mokslinis kraitis: daugiau nei 200 mokslinių publikacijų, 3 monografijos, 7 vadovėliai medicinos odontologijos specialybių studentams, 19 mokomųjų knygų. 2023 metais už nuopelnus universiteto plėtrai, mokslui ir studijoms jai suteiktas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesorės emeritės garbės vardas.

Ieva Koreivaitė gimnaziją baigė 2002 m. Ji – politikos mokslų daktarė, VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto lektorė. Dėsto dalykus, susijusius su Vidurio Rytų regionu ir islamu. Ne vienus metus praleido Irane, ten analizavo islamistinį režimą bei jo tarptautinės politikos sampratą.

Justas Birutis baigė mokyklą 2007 m. Chirurgas, gastroenterologas, Šiaulių respublikinės ligoninės  Endoskopijų skyriaus koordinatorius, Baltijos klinikos Šiauliuose ir Mažeikiuose įkūrėjas.

Aistė Štaraitė baigė Didždvario gimnaziją 2005 m. Aistės išsilavinimas – verslo ir rinkodaros vadybos sritis, ji turi daugiau nei 10 metų tarptautinės darbo patirties. Nuo 2019 m. Aistė – Lietuvos širdies nepakankamumo asociacijos prezidentė, nuo 2022 m. – Tarptautinio Širdies Aljanso, Širdies nepakankamumo pacientų tarybos pirmininkė, Širdies nepakankamumo plėtros vadovė / tarybos vadovė. Aistės tikslai – plėtoti pacientų organizacijas ir stiprinti širdies nepakankamumu sergančių pacientų balsą, tapti lygiaverte ir vertinga suinteresuotąja šalimi priimant sprendimus aktyviai bendradarbiaujant su kolegomis, skatinti širdies nepakankamumo žinomumą, pacientų švietimą ir įgyvendinti pacientų poreikius. Savo širdies nepakankamumo kelionėje Aistė išgyveno visus širdies nepakankamumo etapus: gydymas vaistais, gyvenimas su LVAD (vidinis pavaduojantis dirbtinis širdies skilvelis) ir 2021 m. gauta dovana –  gyvybę gelbstinčio donoro širdis. Aistė yra širdies nepakankamumo, organų donorystės ir negalios ambasadorė.

Ugnė Pališaitytė baigė mokyklą 2019 m. Vilniaus Gedimino technikos universiteto kūrybinių industrijų bakalaurantė, nuo 2023 m. rugsėjo 1 d.  – Šiaulių Didždvario gimnazijos karjeros specialistė, D. Sabalienės premijos laureatė. Ugnė kviečia bendraminčius pažinti Lietuvos gamtą dalyvaudama labdaros žygiuose,  inicijuoja išnaudoti miestų bei miestelių kūrybinius resursus ir taip stiprinti bendruomenių aktyvumą. Taip pat ji prisideda prie įvairių projektų ir įgyvendina naujas idėjas, siekdama prisidėti prie geresnės ateities.

Po pertraukėlės konferencijos dalyviai dirbo trijose sekcijose, ten išklausė per 20 įvairiausių  pranešimų, kuriuos parengė ir mokiniai, ir mokytojai. Pasibaigus konferencijai, atskriejo Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos chemijos mokytojos metodininkės Nerutės Augustonytės laiškelis, kuriame ji parašė: „Konferencija buvo kitokia: jautri, gili, verčianti mąstyti!“

Už konferencijos organizavimą esame dėkingi gimnazijos gamtos mokslų mokytojoms: V. Savickaitei, R. Valčiukienei, K. Muraškienei, D. Vaičekauskienei.

Romualda Pupinytė, pavaduotoja ugdymui