Lapkričio 9 d. III kl. mokiniai dalyvavo renginyje Užimtumo tarnybos Šiaulių jaunimo užimtumo skyriuje, kur buvo supažindinti su Jaunimo savanoriškos tarnybos programa, registracijos datomis ir galimybėmis savanoriauti Raudonojo kryžiaus organizuojamose veiklose.

Laima Vielikėnienė, karjeros specialistė