Vasario 15 d.  gimnazijoje vyko išplėstinis mokytojų tarybos posėdis „Didždvario gimnazijos veiklos kokybė: įsivertinimas, planavimas, įgyvendinimas“.