Elektroninė registracija į Šiaulių mokyklas:
https://siauliai-mokyklos.vaikuregistracija.lt/prisijungti

Informacija teikiama telefonu: 841-383062

PRAŠYMŲ TEIKIMO PER ELEKTRONINĘ REGISTRAVIMO SISTEMĄ VARTOTOJO VADOVAS (TĖVAMS)