Šiaulių Didždvario gimnazijoje gegužės 2 dieną įvyko jau tradicija tapęs renginys „Rengi projektą – mokaisi mokytis“, kuriame II kl. gimnazistai savo tiriamuosius ar kūrybinius darbus pristatė gimnazijos aktų salėje susirinkusiems pirmokams, gimnazijos pedagogams, svečiams, tarp kurių buvo ir Seimo narys Stasys Tumėnas.
Šįkart pristatyta trylika asmeninių projektų, kuriuos šiam etapui dar kovo mėnesį atrinko savo vertinimo balus skyrusios vertinimo komisijos. Asmeninis projektas (AP) – tai ilagalaikis tiriamasis ar kuriamasis darbas, kurį mokiniai gali ruošti individualiai arba poroje. Mokinys renkasi dalyką ir AP vadovą, kuris vertina procesą, rezultatą, o pristatymą vertina sudaryta komisija. AP rengimo trukmė – pusmetis, nors kai kurie užtruko ir ilgiau, nes susipažinti su šiuo antroje klasėje laukiančiu iššūkiu bei pamėginti išsigryninti būsimo darbo idėją, pasimokyti iš klaidų, reikia anksčiau. Būtent tai pirmokai ir darė šioje konferencijoje, įdėmiai klausydamiesi pranešimų, pildė refleksijos lapą ir bandė suformuluoti būsimo asmeninio projekto temą.

Mokiniai pristatė labai įvairius asmeninius projektus, pavyzdžiui: eilėraščių dienoraštį anglų kalba, fantastinį komiksų romaną, integruotą planimetrijos formulyną, mandalų spalvinimo knygelę pagal V. Kernagio dainas, mikrokosmą, keramikines vazas, atliktas virveline technika iš šamotinio molio, monospektaklį. Kalbėdami akcentavo savo projekto aktualumą ir tai, ko išmoko.

Idėja mokiniams ruošti asmeninius projektus Didždvario gimnazijoje gimė prieš beveik 20 metų, kai gimnazijoje buvo pradėta įgyvendinti tarptautinio bakalaureato diplomo programa. Mat, kiekvienas mokinys, baigdamas šią programą, turėjo atlikti baigiamąjį darbą iš pasirinkto dalyko. Paskui šią idėją, anot gimnazijos ugdymo skyriaus vedėjos Audronės Saldauskienės, „pasiskolino“ tuometinė Švietimo ir mokslo ministerija, įvedusi moksleiviams brandos darbą, kurio kūrime gimnazija aktyviai dalyvavo, net du kartus dalyvavo šių darbų pilotavime. „Tada ir pamatėme, kad vyresniųjų klasių mokinys, ruošdamas tokį darbą, neturi tam tikrų įgūdžių. Tuos įgūdžus jam reikėjo suformuoti anksčiau, dar žemesnėse klasėse. Taip prieš dešimtmetį ir pradėjome. Iš pradžių projektus rengė viena, po to dvi antrokų gimnazistų klasės. Prieš šešerius metus priėmėme sprendimą, kad asmeninį projektą turi rengti visi antrokai, juk šis projektas – tai puiki galimybė mokiniui pasirinkti ir realizuoti geriausiai jo gebėjimus, poreikius, interesus atitinkančią idėją, tobulinti turimas planavimo, mokėjimo mokytis, viešojo kalbėjimo, kūrybiškumo ir kitas taip svarbias jaunam žmogui kompetencijas, įgyti su asmenine karjera susijusių patyrimų. Be to, pernai gimnazija AP rengimo idėją pristatė ir Lietuvos švietimo pažangos asamblėjoje“, – pasakojo A. Saldauskienė.

Didžiulis dėmesys gimnazijoje skiriamas STEAM mokslams: gimnazija yra respublikinio mokslo festivalio „Erdvėlaivis žemė“ partnerė, STEAM mokyklų tinklo narė (šiais metais gimnazijai suteikta aukščiausia Europos mokyklų tinklo akreditacija STEM srityje – STEM mokyklos ekspertės ženklas). Mokiniams paspirties projektų ruošimui suteikė prieš penkerius metus prasidėjęs bendradarbiavimas su VilniausTECH universitetu, darbas nuotolinėje ugdymo platformoje „Ateities inžinerija“. „Nusprendėme, kad gamtamokslinių klasių, kurios pradėtos formuoti prieš daugiau nei penkmetį, mokiniai rengs asmeninius projektus tik iš gamtos mokslų. Idėjų rengiant AP, gimsta labai daug, neretas jų integruotas. Pavyzdžiui, praėjusį gruodį dvi gimnazistės dalyvavo „Litexpo“ vykusioje ekonomikos mugėje moksleiviams, kur pristatė pagamintus ekologiškus skalbiklius, tinkančius ir automatinėms skalbimo mašinoms. Jų darbas (integruotas chemijos ir ekonomikos) buvo puikiai įvertintas“, – pasakojo gamtamokslines klases kuruojanti chemijos mokytoja ekspertė Virginija Savickaitė. Fizikos mokytoja metodininkė Rima Valčiukienė akcentavo, kad asmeninius projektus atliekantiems mokiniams atsiveria puikios galimybės, todėl jie noriai dalyvauja jų kūrimo procese. „Tokiu būdu yra tobulinamos visos mokinio kompetencijos: ir bendrosios, ir asmeninės. Džiugu, kad kai kurie asmeniniai projektai tampa brandos darbais. Gamtamokslinių klasių mokiniai AP rengia beveik dvejus metus. Pirmoje klasėje pabando, o jei nepasiseka, supranta, kad galbūt išsikėlė sau per didelius tikslus. Taigi, tokiu būdu mokosi ir tobulėja“, – sakė R. Valčiukienė.

Vieno iš trylikos asmeninių projektų autorius, antrokas Martynas Skiutė pasakoja kartu su kolega Laurynu Samuiliu savo projektą pradėję ruošti dar pirmoje klasėje. Pasiruošimo reikėjo nemažo, nes mokiniai dalyvavo ir keliuose viešuose renginiuose: Vilniaus „Idėjų mugėje“ ir Nacionaliniame ES jaunųjų tyrėjų konkurse. Martynas džiaugėsi, kad jų projektas „Gvazdikinių serenčių ir vaistinių ramunėlių tirpalų koncentratų poveikis obuolių išsilaikymui“ sulaukė sėkmės. Anot Martyno, asmeninio projekto kūrimas antrokui yra iš tiesų svarbus, nes leidžia tobulinti laiko planavimą, pritaikyti pamokų metu įgytas teorines žinias praktikoje. „Vykdydami šiuo projektus, galime matyti, kam esame gabesni, ar krypstame labiau į gamtos ar į socialinius mokslus. Dalis mūsų drąsiai su šiais projektais dalyvauja nacionaliniuose konkursuose, kuriuose sudarytos galimybės pabendrauti su įvairiais mokslininkais ar kitais tokių konkursų dalyviais ir semtis patirties“, – pasakojo antrokas M. Skiutė.

Džiugu, kad pastaruoju metu gimnazijos antrokams aktuali tvarumo tema, kad jie neabejingi pasaulinėms aktualijoms. „Kasmet dalis mokinių rengia projektus, kuriuose pristato, kaip galima nebenaudojamą daiktą, rūbą prikelti antram gyvenimui. Pavyzdžiui, vaikinai, nusipirkę už kelis šimtus eurų automobilį, jį rekonstravo ir paruošė eksploatacijai, mergina iš nebenešiojamų drabužių pasiuvo žaislus, kuriuos padovanojo globos namų vaikams. Tad rengdami asmeninius projektus mokiniai įgyvendina įvairiausias idėjas, mokosi geriau pažinti save“, – džiaugėsi Šiaulių Didždvario gimnazijos ugdymo skyriaus vedėja Audronė Saldauskienė.

Ateityje asmeninių projektų bus ruošiama dar įvairesnių, nes kitąmet Didždvario gimnazijoje turėtų atsirasti verslo klasė, kuri, planuojama, rengs mokomųjų bendrovių projektus, mokiniai, pilotuojantys tarptautinio bakalaureato pagrindinio ugdymo programą, asmeninius projektus rengs jau anglų kalba.

Etaplius.lt parengta informacija

Renginyje dalyvavo Stasys Tumėnas, LR seimo narys pasidalijo įžvalgomis.

DIDELIAME DVARE – DIDELI DARBAI.
Viešėjau Šiaulių Didždvario gimnazijoje. Vertėjo, nes ne tik pasidžiaugiau gimnazistų kūrybingumu, išmintimi, idėjų gausumu ir optimizmu, bet daug ko iš jų pasimokiau. Gimnazijoje vyko I kl. gimnazistų konferencia „Rengi projektą – mokaisi mokytis“. Nustebino projektų amplitudė – nuo gvazdikinių serenčių ir vaistinių ramunėlių tirpalų koncentratų poveikio obuolių išsilaikymui tyrimo (Lauryno ir Martyno atradimai) iki žaisliukų iš atliekamų rūbų (Deimilė). Keli pristatymai parodė, kad moksleiviai susipažinę su leidybos pradžiamoksliu, jaučia formato, šrifto galimybes (Deimantės projektas „Integruotas planimetrijos formulynas“, Gvido „Muzikos kryžiažodžių knygelė 9-12 klasei“). Šioje gimnazijoje spinduliuoja kūryba, meno šviesa. Tai paliudijo Viktorijos pristatytas komiksų romanas, Radvilės „Monospektaklis“, Ainės eilėraščių dienoraštis anglų kalba, Evitos mandalų spalvinimo knygelė pagal V. Kernagio atliktas dainas, Nedos rekonstruotų drabužių kolekcija merginoms. O Rytė jau dabar gali rengti savo keraminių vazų iš šamotinio molio pristatymą ne tik gimnazijoje, bet ir kitose erdvėse. Buvo projektų, kurie man taip ir liko mįslė – kalbu apie Martynos „Mikrokosmą“, Mato ir Konstantino LED šviestuvą. Liko nepaminėta Ugnė, iš kurios projekto apie prieglobstį benamiams gyvūnams galėtų pasimokyti ir Seimo nariai.
Ačiū projektų pristatymo kūrybingosioms koordinatorėms: Ugdymo skyriaus vedėjai Daivai Trijonienei, Audronei Saldauskienei, direktoriaus pavaduotojai Romualdai Pupinytei ir direktoriui Vitaliui Balsevičiui, pakvietusiems į gražią darbų pristatymo šventę, kuri paliudijo, kad Šiauliuose bręsta šviesus jaunimas. Iš gimnazijos vadovų veidų tiesiog spinduliavo mintis: „Lietuvos švietimo projektuotojai, jūs tik netrukdykite mums dirbti ir kurti“.

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]