Mokytis kalbų galima ne tik per užsienio kalbos, bet ir per kito dalyko pamokas, kai sutelkiamas dėmesys ne tik į pačią kalbą, bet ir į kalbos vartojimą įvairiuose gyvenimiškuose kontekstuose. IY klasės mokiniai tuo įsitikino, dalyvaudami integruotų matematikos ir anglų pamokų cikle  „Travelling and Systems of Linear Equations” („Keliavimas ir tiesinių lygčių sistemos“). Per pamokas mokiniai dirbo grupėmis: anglų k. pamokoje jie mokėsi detaliai apibūdinti duotą paveikslėlį, kuris atspindėjo įvairius keliavimo būdus bei pagal jį kūrė istoriją, vartodami aktyvų žodyną tema  „Kelionės”, matematikos pamokoje pagal sukurtą istoriją kūrė matematinę užduotį.

Vasario 2 d. gimnazijos matematikos mokytoja Aistė Venclovienė ir anglų mokytoja Diana Nemeikienė pakvietė Šiaulių miesto mokytojus dalyvauti dviejose atvirose integruotose pamokose, kuriose mokiniai pateikė savo sukurtas užduotis kitai grupei išspręsti. Tuomet grupių nariai vertino, kaip bendraklasiams pavyko išspręsti jų užduotis, visai klasei pristatė savo paveiklėlius, sukurtas istorijas, matematines užduotis ir jų sprendimus.

Daug dėmesio buvo skirta CLIL pamokų refleksijai, akcentuojant anglų kalbos ir matematikos žinias bei įgūdžius. Pristatymų metu gimnazistai vertino kitų grupių pristatymus, vėliau įsivertino savo veiklas, pasiskirstė taškus už indėlį į grupinį darbą bei analizavo, kokias kompetencijas patobulino atlikdami įvairias užduotis. CLIL pamokos ne tik paskatino mokinius kūrykiškai taikyti matematikos ir anglų kalbos žinias ir įgūdžius gyvenimiškose situacijose, bet ir suteikė mokytojoms galimybę praturtinti mokymo metodus, dalintis gerąja patirtimi su kitais miesto mokytojais ir skatinti bendradarbiavimą tarp mokyklų.

Aistė Venclovienė, matematikos mokytoja, ir Diana Nemeikienė, anglų kalbos mokytoja