Spalio 20–21 d. gimnazijoje organizuotas Erasmus+ programos strateginių partnerysčių projekto „FabLab SchoolNet: STEAM education and learning by Robotics, 3D and Mobile technologies“ trečiasis partnerių susitikimas, kuriame dalyvavo Šiaulių Didždvario gimnazijos atstovai ir projekto partneriai iš Universitatea Dunarea De Jos Din Galati (Rumunija), Consiglio Nazionale Delle Ricerche (Italija), FabLab Palermo APS (Italija), 2 Epal Trikalon (Graikija), Varnenska morska gimnazia „Sv. Nikolai Chudotvorec“ (Bulgarija). Susitikimo metu organizuotas projekto įsivertinimas, aptarti pasiekti rezultatai, susitarta dėl projekto rezultatų sklaidos.

Šiaulių Jaunųjų technikų centre projekto dalyviams buvo organizuoti du edukaciniai užsiėmimai: IT mokytojas Marius Sketerskas vedė LEGO Serious Play metodikos užsiėmimą „Lego bokštas: miesto architektūra“, o robotikos ir valdomų modelių būrelio narys, 8 klasės mokinys Adomas Plukas organizavo užsiėmimą „Vibro robotas“, po kurio surengtos sukurtų vibrorobotų varžybos. Be to,  projekto dalyviai lankėsi Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos bazėje, domėjosi įvairia aviacine technika ir jos atliekamomis funkcijomis, susitiko su NATO oro policijos misijos atstovais iš Danijos.

Spalio 29 d. Universitatea Dunarea De Jos Din Galati (Rumunija) organizavo nuotolinį baigiamąjį projekto viešinimo renginį, kuriame buvo pristatyti projekto metu organizuoti susitikimai, mokymai mokytojams, moksleivių mainai bei šių veiklų metu pasiekti rezultatai. Renginyje pristatyti sukurti intelektiniai produktai: mokymo ir mokymosi programos, skatinančios mokinių kūrybiškumą, 3D ir mobiliosios technologijos, vertinimo metodika, FabLab mokyklų tinklo platforma, internetinė mokymų mokytojams aplinka, mokymosi moduliai ir kursai apie „FabLab“ mokyklų tinklą jungiančias technologijas, „FabLab“ mokyklų tinklo diegimas.

Renginyje Didždvario gimnazijos atstovai pristatė video, reprezentuojantį projekto metu IT mokytojo M. Sketersko ir mokinių vykdytas robotikos, 3D ir mobiliųjų technologijų veiklas, sukurtus produktus ir pasiektus rezultatus.

Projektas finansuotas Erasmus+ programos lėšomis.

Sonata Dedūraitė, stebėsenos poskyrio vedėja