1941 m. birželio 14 d. Lietuvoje prasidėjo masiniai gyventojų trėmimai. Iš viso ištremta apie 132000 žmonių, 28000 žmonių tremtyje žuvo.

„Upės išsenka, ežerai išnyksta, bet mūsų atmintis niekuomet neišnyks tol, kol būsime gyvi mes.
Mes esame jaunoji karta, kuri turime parodyti,
kad mes nesame abejingi tam, kas buvo,
nesame abejingi senelių, prosenelių skausmui.“
Inga Šimkutė

Birželio 14 d. II kl. mokiniai dalyvavo istorijos pamokoje „Tremties kelias“. Prisiminimais su didždvariečiais dalijosi Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių sąjungos nariai.