Gegužės 23 d. gimnazijos aktų salėje įvyko kasmetinė Tarptautinio bakalaureato diplomo programos (TB DP) abiturientų CAS (creativity, activity, service) konferencija, kurioje mokiniai pristatė per dvejus metus atliktas CAS veiklas. Konferencijoje dalyvavo TB1 klasės ir būsimos TB klasės mokiniai, kuriems tai buvo puiki patirtis iš arti pamatyti ir susipažinti su CAS programos įgyvendinimo reikalavimas.
Mokiniai pristatė privalomą CAS komponento dalį – CAS projektus, kurie apėmė labai skritingas, tačiau labai svarbias sritis. Labiausiai šioje konfrencijoje išryškėjo mokinių gebėjimai mokyti jaunesnius mokinius. Remdamiesi ugdymo savybių aprašu mokiniai parengė gilumines savo atliktų projektų refleksijas, kurios atskleidė unikalias mokinių mokėjimo mokytis savybes bei būdus.
Labai noriu pasidžiaugti tokiais brandžiais mokinių įgyvendintais projektais.

Paulius Baranauskas, CAS programos koordinatorius 

Nuotraukų galerija