Administracinė informacija

Pradžia/Administracinė informacija

Pasiekimai 2022–2023 m. m.

2023-10-10T08:56:43+03:00

Registracijos forma, mokiniui pasiekus laimėjimą Pasiekimai mieste Pasiekimai Lietuvoje Tarptautiniai pasiekimai 2022-2023 m. m. mokinių pasiekimai 140 mokinių (t. y.  24,4%), 36 mokytojai I klasės Eduardas Atraškevičius (Ia kl.) miesto biologijos olimpiadoje I klasių grupėje užėmė III vietą. Mokytoja Kristina Muraškienė. Martynas Skiutė (Im kl.) miesto 8–9 klasių mokinių istorijos olimpiadoje I klasių grupėje užėmė II vietą, konkurse „Ar pažįsti gimtąjį miestą?” užėmė II vietą. Mokytojos Giena Kubiliūtė, Sniegina Raubaitė.  Indrė Štuikytė (Ip kl.) miesto biologijos olimpiadoje I klasių grupėje užėmė III vietą; miesto konkurse „Taisyklinga kalba – vertybė” I klasių grupėje pelnė I vietą, nacionaliniame geografijos žinių konkurse „Pažink Lietuvą ir

Pasiekimai 2022–2023 m. m.2023-10-10T08:56:43+03:00

Elektroninio pašto sudarymo tvarka

2022-11-14T16:11:26+02:00

Elektroninis paštas Šiaulių Didždvario gimnazijoje sudaromas pagal tokią tvarką: – asmens vardas; – taškas; – pavardė; –  tipografijos simbolis  – @; – domenas didzdvaris.lt. Pvz. vitalis.balsevicius@didzdvaris.lt

Elektroninio pašto sudarymo tvarka2022-11-14T16:11:26+02:00

Gimnazijos dokumentai

2024-01-16T11:18:52+02:00

Mokinių elgesio taisyklės Poveikio priemonių taikymas netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarka Darbo tvarkos taisyklės Darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas Mokyklos darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą mokykloje ir teisėtų mokinio atstovų informavimo apie mokykloje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarkos APRAŠAS Smurto ir priekabiavimo politika Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės

Gimnazijos dokumentai2024-01-16T11:18:52+02:00
Go to Top