Balandžio 25–28 d. gimnazijos Debatų klubas dalyvavo tarptautiniame Jungtinių Tautų  Organizacijos (JTO) simuliacijos renginyje Estijoje, kuriame dalyvavo daugiau nei 100 dalyvių iš asocijuotų ASPnet UNESCO mokyklų tinklo Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. Lietuvos nacionalinę delegaciją sudarė 20 mokinių, tarp kurių buvo ir TB1 klasės mokinės Miglė Vaičiulytė, Kotryna Bagavičiūtė ir Greta Klimaitė.

Debatų dalyviai buvo suskirstyti į tris JTO komitetus: Globalaus bendradarbiavimo, Narkotinių medžiagų neplatinimo ir Nusiginklavimo bei tarptautinės taikos siekimo. Simuliacijos dalyviai turėjo dvi itin darbingas dienas iškelti svarbiausius klausimus ir priimti rezoliucijas savo komitetuose, ir juos pateikti generalinėje asamblėjoje, kurioje balsuojant priimti sprendimai.

Diskusijose išryškėjo, jog surasti bendrus sprendimus yra labai sudėtinga. Mokiniai turėjo galimybę parodyti savo kritinio mąstymo galimybes, nebijojimą rizikuoti ir savo principingumą. Tai buvo gera galimybė atskleisti gimnazijoje ugdomas savybes, kurios įtvirtina mokinių vertybinį ugdymą.

Šiuose debatuose diskusijas moderavo komitetų pirmininkai, po generalinės asamblėjos priimtų rezoliucijų buvo išrinkti geriausi simuliacijos dalyviai. Labiausiai norėtųsi išskirti ir pasidžiaugti TB1 kl. mokinę Gretą Klimaitę, kuri savo komiteto pirmininkų buvo išrinkta geriausia kalbėtoja, atstovaujant jai paskirtą valstybę – Kiniją. Šis įvertinimas yra labai svarbus ir Gretai, ir gimnazijos Debatų klubui. Simuliaciniai debatai dar kartą parodė debatų kultūros svarbą mūsų klubo vertybėse, nes gebėjimas išeiti iš „komforto zonos“ šiuo atveju buvo itin svarbus.

Paulius Baranauskas, Debatų klubo vadovas