Tradiciškai kiekvieną pavasarį vyksta Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų 9-12/I-IV gimnazijos klasių mokiniams. Mūsų miestui šiemet atstovavo keturios šiaulietės, viena iš jų – Didždvario gimnazijos ketvirtokė Nomeda Bijeikytė.

Dalyvauti šioje olimpiadoje nemenkas iššūkis: prireikia istorijos, kalbotyros, dialektologijos, literatūros, kalbos pažinimo ir vartojimo žinių bei įgūdžių, kultūros ir meno istorijos išmanymo, tikrinamos literatūrinės, lingvistinės, kultūrinės kompetencijos.  Iš 60 savo amžiaus grupės mokinių pagal rezultatus Nomeda aštuntoji!  Ji apdovanota Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Pagyrimo raštu už svarius pasiekimus.

Džiugu: tikslas pasiektas – baigiant mokytis gimnazijoje paskutinį kartą sudalyvauta šioje olimpiadoje. Nuoširdžiausi sveikinimai!

Jolanta Valančienė, lietuvių k. mokytoja