Gimnazijai suteikta „Erasmus“ akreditacija atveria įvairius kelius tarptautiniam bendradarbiavimui  ir ugdymo kokybės gerinimui.

Rugsėjo 7–8 dienomis gimnazijos direktorius Vitalis Balsevičius ir anglų kalbos mokytoja Diana Nemeikienė  dalyvavo Erasmus+ parengiamajame susitikime Kipina mokykloje (Hyvinka, Suomija), kuriame susipažino su suomiška mokykla, pristatė Didždvario gimnaziją ir suplanavo tolesnį bendradarbiavimą su šia mokykla.

Spalio 23 d. trys gimnazijos mokytojai vyksta į suomių mokytojų darbo stebėjimą. Tikimės, kad dalijimasis gerąja patirtimi bus tikrai naudingas, nes Suomijos švietimo sistema dažnai yra pateikiama kaip pavyzdys, kuriuo turėtų sekti kiekviena valstybė. Mokyklose vyrauja pasitikėjimas ir pagarba mokiniui ir mokytojui, ugdomas mokinių savarankiškumas bei atsakomybė už mokymosi rezultatus.

Pavasarį planuojamas mūsų gimnazistų lankymasis Kipina mokykloje, kur abiejų šalių mokiniai tobulins STEAM tiriamąsias veiklas ir gilinsis į IT, matematikos mokymosi ypatumus.

Diana Nemeikienė, anglų kalbos mokytoja