Kovo 6–12 d. Šiaulių miesto ugdymo istaigų atstovai dalyvavo „Erasmus+“ programos projekto „Ugdymo karjerai sistemos tobulinimas Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose“ mobilumo veiklose Paryžiuje, Prancūzijoje. Vizito tikslas – susipažinti su Prancūzijos ugdymo karjerai patirtimi, sužinoti apie Prancūzijos švietimo sistemą, įstatyminę bazę. Priimančios organizacijos atstovė, EURL ARISTOTE direktorė, Sorbonos universiteto dėstytoja dr. Giedrė Cibulskaitė-Veršinskienė supažindino su Prancūzijos švietimo sistema, bendrojo ugdymo programomis, inovatyviais mokymo metodais, pristatė pameistrystės centrų ir profesinio mokymo licėjų skirtumus, pameistrystės privalumus, pateikė Lietuvos ir Prancūzijos profesinių praktinių įgūdžių realioje darbo vietoje lyginamąją analizę, Prancūzijos pameistrystės įstatyminę bazę, darbo sutartis su darbdaviu, pameistriu ir mokymo įstaiga. Prancūzijos mokesčių sistema, verslo kūrimo ir plėtojimo aplinka yra tiesiogiai susieta su profesiniu mokymu – visi darbdaviai moka mokestį, kuris skirtas švietimui, sukurta palanki praktikos atlikimo sistema.

Vizito metu aplankėme mokyklą Emile Zola, kurioje praktikuojama  institucinė pedagogika. Mokykla turi savo  įstatymus, klasės taisykles, sukūrusi net savo valiutą, leidžia mokyklos laikraštį, turi Gutenbergo spaustuvę. Lankėmės „Turbulences“ įstaigoje, kurioje mokomi autistai. Jie ne tik gali išmokti įvairių profesijų, pavyzdžiui, siuvimo, dainavimo, afišų gamybos, piešimo, grojimo įvairiais instrumentais, akrobatikos, bet jiems suteikiama galimybė ir įsidarbinti. Susipažinome su filmo „Ypatingieji“ aktoriumi, autistu (jis atliko Benjamin Lesieur vaidmenį), dirbančiu „Turbulences“ įstaigoje. Aplankėme pameistrystės centrą „Campus des métiers et de l’entreprise“, Bobigny. Tai pameistrystės centras, kuriame galima įsigyti fotografo, virėjo, konditerio, automechaniko, kosmetologo, kirpėjo specialybę. Susitikome su karjeros specialistu p. Thang, kuris pristatė Prancūzijos profesinio orientavimo sistemą. Buvome ir 93 departamento pramonės, prekybos ir amatų rūmuose, kurie ir įkūrė Bobigny pameistrystės centrą. Pabuvojome viešbučių ir restoranų profesiniame licėjuje ir pameistrystės centre „Lycée Belliard“. Ten stebėjome mokytojų ir mokinių darbą, susipažinome su pameistriais, diskutavome apie jų profesinį pasirinkimą.

Ne mažiau įdomi buvo ir išvykos kultūrinė programa: lankėmės Luvro muziejuje, pamatėme Eliziejaus laukus, Triumfo arką, žvelgėme į Paryžių nuo Monmarto kalvos ir Eifelio bokšto. Paryžiaus Dievo Motinos katedra ir Šv. Jėzaus širdies bazilika privertė stabtelėti ir pagalvoti apie gyvenimo trapumą, kelionė Senos upe atskleidė Paryžiaus architektūros grožį ir didybę. Mėgavomės Prancūzų virtuvės ypatumais, ragavome gurmaniško maisto.

Kokybiškai organizuotas vizitas, dalykiška, profesionaliai sudaryta vizito programa ir jos realizavimas per trumpą laiką leido pasiekti vizito tikslus, pasisemti naujų idėjų ir įkvėpimo.

Jurgita Dembinskienė, AKP mokytoja