Lapkričio 9–10 dienomis gimnazijoje lankėsi tarptautinio bakalaureato programos absolventė Ieva Paniulaitytė. Ji dalyvavo Iy ir Ip klasių etikos, integruotos su žinojimo teorija, pamokose, kuriose akcentavo Didžvario gimnazijos ugdomųjų savybių svarbą kasdieniame gyvenime, atkreipė dėmesį į kelias savybes, jos manymu, aktualiausias šiandieniniame pasaulyje. Analizuojama tema ypač svarbi mokiniams, nes jie šiuo metu gilinasi į šių savybių ugdymą(si) gimnazijoje ir už jos ribų. Ieva taip pat papasakojo savo sėkmės istoriją, pristatė galimybes, kurias atvėrė pertrauka tarp mokslų, bei  padrąsino mokinius nebijoti savo ateities sprendimų.

Buvusi bakalaureato programos absolventė supažindino mokinius su tarptautinio bakalaureato programos privalumais ir trūkumais, atsakė į pateiktus klausimus ir motyvavo mokinius rinktis šią programą tolesnėms studijoms.

Rima Tamošiūnienė ir Diana Nemeikienė, etikos mokytojos