„FabLab SchoolNet: STEAM education and learning by Robotics, 3D and Mobile technologies“

Įgyvendinamas pagal programą „Erasmus+“, 2 pagrindinis veiksmas – Strateginės partnerystės.

Projekto numeris 2018-1-LT01-KA201-047064

Projekto tikslas – kurti mokyklų tinklą, orientuotą į mokymą(si) veikiant; į verslumą orientuotą požiūrį, įgūdžius ir žinias; į ryšius su rinka orientuota „mąstyti globaliai, veikti lokaliai”

Projektas atitinka:

Europinį prioritetą – atviras švietimas ir inovatyvi praktika skaitmeninėje eroje.

Lietuvos Nacionalinį švietimo prioritetą – užtikrinti švietimo prieinamumą didinat STEAM patrauklumą ir kokybę.

Siekiami projekto rezultatai:

 • Sukurti robotikos, 3D spausdinimo ir mobiliųjų technologijų modeliai;
 • Parengtos mokymo priemonės;
 • Apmokyti pedagogai ir mokiniai;
 • Sukurti verslumo modeliai.

Intelektiniai projekto produktai:

 • Mokymosi mokytis modelis, skatinantis mokinių kūrybiškumą per robotiką, 3D, mobiliąsias technologijas;
 • Vertinimo metodika;
 • FabLab mokyklų tinklo platforma;
 • Internetiniai mokymai mokytojams;
 • Mokinių įgūdžių analizė naudojant „FabLab” mokyklų tinklo technologijas;
 • Mokymosi moduliai ir kursai apie „FabLab” mokyklų tinklą jungiančias technologijas;
 • „FabLab” mokyklų tinklo įgyvendinimas.

Projekto koordinatorius – Šiaulių Didždvario gimnazija.

Projekto partneriai:

Consiglio Nazionale Delle Ricerche (Italija);

2 Epal Trikalon (Graikija);

Universitatea Dunarea De Jos Din Galati (Rumunija);

Varnenska morska gimnazia „Sv. Nikolai Chudotvorec” (Bulgarija);

FabLab Palermo APS (Italija).

Projektas vykdomas 36 mėnesius nuo 2018-11-01 iki 2021-10-31.

Projekto tinklalapis: https://www.fablabschoolnet.eu/en/