Spalio 19 d.  gimnazijos abiturientai susitiko su Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos atstovais. Tarnyba Lietuvos kariuomenėje – vienas iš pasirinkimų, baigus gimnaziją. Atstovai priminė kiekvieno Lietuvos piliečio pareigas ir kiekvienam pasiūlė priimtiniausias tarnybos Lietuvos kariuomenėje galimybes. Lietuvos Konstitucija numato, kad Lietuvos valstybės gynimas – kiekvieno Lietuvos Respublikos piliečio teisė ir pareiga. Atlikti šią konstitucinę pareigą įmanoma pasirinkus nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ar savanoriškąją nenuolatinę karo tarnybą, dalyvaujant jaunesniųjų karininkų vadų mokymuose ar studijuojant Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje.

Abiturientai, susipažinę su galimybėmis Lietuvos kariuomenėje, galės atsakingiau planuoti savo ateitį.

Laima Vielikėnienė, karjeros specialistė