Birželio 13–14 dienomis TB1 kl. mokiniai vykdė privalomo tarptautinio bakalaureato diplomo programoje vidinio vertinimo komponento „Group 4 project“ projektą tema „Energy“. TBDP koordinatorė Rima Tamošiūnienė džiaugiasi, kad po dvejų metų pertraukos didždvariečių 17-oji TB laida vėl įsiliejo į projekto veiklas. Kiekvienoje grupėje mokiniai atstovavo skirtingam dalykui: biologijai, chemijai, fizikai  ir kompiuterių mokslui. Kiekviena iš 6 grupių turėjo sugalvoti temos „Energy“ potemę ir suplanuoti socialiai, etiškai teisingą tyrimą, jį atlikti, analizuoti gautus duomenis, formuluoti išvadas, parengti pristatymą. Esminis G4 projekto  tikslas – keturių ugdomųjų dalykų sričių mokinių dalykinių kompetencijų integravimas, mokinių bendradarbiavimas, žinių taikymas, mokslinio tiriamojo  darbo atlikimas. Pirmąją projekto dieną mokiniai atliko bandymus Šiaulių STEAM centre.

„Group 4“ dalykų grupės mokytojai: Aidas Bertulis (biologija),  Evaldas Daujotas (fizika), Genutė Liepinia (chemija), Daiva Bukelytė (kompiuterių mokslas), džiaugiasi, kad mokiniai puikiai bendradarbiavo, atsakingai įsitraukė į projekto veiklas, teisingai taikė įgytas žinias, taisyklingai naudojo sąvokas. Projekto veiklos sugulė į stendinius pranešimus, kurie buvo pristatomi ir aptariami antrąją projekto dieną gimnazijoje. Kiekvienas mokinys turėjo užpildyti IBO parengtą refleksijos formą: parašyti 50 žodžių apie savo indėlį į „G4 project“ veiklas.

Po projekto pakalbinti TB1 kl. mokiniai teigė:

Gerda: „G4″ projektas yra puiki galimybė dirbti kartu su klasiokais. Esu nustebusi, kad įmanoma 10 valandų praleisti dirbant prasmingai. Žinoma atradimų nepadarėme, bet dėkojame „STEAM“ centrui, kad suteikė visas reikiamas priemones, kad galėtume atlikti suplanuotus bandymus. Galėjome pasijusti kaip tikri mokslininkai.

Barbora: Šis projektas ne tik paskatino mus praktiškai pritaikyti žinias, gautas pamokose, bet ir sužadino mūsų kūrybiškumą, pagerino mūsų darbo grupėse gebėjimus. Buvo labai smagu pamatyti galutinius produktus, kuriuos  sukūrė dirbdami išvien.

Evaldas: Smagiausia dalis buvo išvysti kitų grupių darbo procesą bei pabaigtus projektus. Džiaugiuosi šia galimybe bendradarbiauti ir tapti komandos dalimi.

Žygimantas: „G4“ projekte man patiko temų laisvumas. Be to, smagu, kad visi buvome atsakingi už savo sritis, tai tikrai palengvino darbo procesą. Gana nustebino tai, kad nereikėjo pristatyti darbo rezultatų skaidrėse (kaip esame įpratę).

Nuotraukos: Aidas Bertulis, Genovaitė Liepinia