Kartu su pavaduotoja Romualda Pupinyte vis pavydėdavome savo kolegei Daivai Trijonienei, kuri pasakodavo, kad miesto mokyklų pavaduotojai, kuruojantys neformalųjį ugdymą, sistemingai renkasi, kad pasidalytų gerąja patirtimi, padiskutuotų jiems rūpimais klausimais, kartu spręstų problemas.  Iš to pavydo ir mums kilo mintis – suburti miesto pavaduotojus, kuruojančius formalųjį ugdymą.

Tad lapkričio 11 d. įvyko pirmasis miesto gimnazijų ir progimnazijų direktorių pavaduotojų ir skyrių vedėjų forumas „Geros mokyklos koncepcija: kaip mums sekasi ją įgyvendinti?“. Forumo dalyvius pasveikino Švietimo skyriaus vedėja Edita Minkuvienė ir Švietimo centro metodinės pagalbos skyriaus vadovė Edita Verygienė, kurios padėkojo mums už iniciatyvą ir palinkėjo prasmingo darbo.

Pagrindinį forumo pranešimą „Geros mokyklos koncepcija – ieškantiems idėjų, atsakymų ir prasmės“  skaitė Olivija Saranienė, švietimo lyderystės konsultantė, vadovaujančioji mokyklų veiklos kokybės vertintoja. Ji akcentavo, kad Geros mokyklos koncepcija – tai gairės, kurios padeda kiekvienai mokyklai rasti tinkamą kelią. Džiugu, kad gerąja patirtimi sutiko pasidalinti Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos pradinio ugdymo skyriaus vedėja  Edita Puzarienė („Pokyčių valdymas – nuo efektyvios komunikacijos iki mąstymo kaitos“), Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos direktoriaus pavaduotoja Jūratė Butkuvienė („Prasmingas mokinio buvimas mokykloje – kultūrinė pažintinė veikla“), Šiaulių „Rasos“ progimnazijos pradinio ugdymo skyriaus vedėja Tatjana Bakanovienė („Mokytojo profesinio tobulumo beieškant“) ir mes, Didždvario gimnazijos direktoriaus pavaduotojos. Aš pristačiau mūsų patirtį vertinant I–II kl. mokinių bendrąsias kompetencijas („Bendrųjų kompetencijų vertinimas – mokinio asmenybės auginimas“), pavaduotoja Romualda kalbėjo apie STEM įgyvendinimą („STEAM mokslams palankios kultūros puoselėjimas gimnazijoje”).

Pasibaigus pranešimams atvirai pasikalbėjome, ar apskritai mums reikia tokių susitikimų. Smagu, kad visi vienbalsiai pritarė, jog tai gali tapti nauja ir prasminga tradicija.

Audronė Saldauskienė, direktoriaus pavaduotoja 

Nuotraukos: Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centras