Paskutinė prieškalėdinė lietuvių kalbos pamoka IIp klasėje buvo integruota su anglų kalbos pamoka. Jos metu mokiniai diskutavo, ar vis dar verta XXI amžiuje laikytis savo tautos tradicijų. Viena grupė įrodinėjo, kad tradicijos – tai protėvių unikalus palikimas, mūsų tvirtas pamatas. Kita grupė teigė, kad pasaulis nuolat keičiasi, viskas modernėja, kinta žmogaus požiūris į papročius, tradicinę kultūrą. Pamoka buvo ir įdomi, ir visapusiškai naudinga, nes be to, kokius argumentus ir kaip pateikė diskusijos dalyviai, dar prireikė vertėjų pagalbos – mat visi argumentai buvo verčiami į anglų kalbą, t. y. pritaikyti tiesioginės kalbos  vertimo į netiesioginę kalbą gebėjimai.

Ši integruota pamoka buvo puiki galimybė apibendrinti žinias, įgytas lietuvių  ir anglų kalbų pamokose, patobulinti viešojo kalbėjimo įgūdžius bei susipažinti su vertėjo žodžiu darbo ypatumais.

Jolanta Valančienė, lietuvių kalbos  mokytoja

Alla Chvostova, anglų kalbos mokytoja