Lapkričio 24 d. IIM kl. mokiniams buvo organizuota integruota anglų kalbos bei geografijos pamoka, kurioje jie debatavo. Debatų tema gana sudėtinga, tad teko rimtai jiems pasiruošti per geografijos pamokas (pavyzdžiui, susipažinti su energetikos rūšimis, jų privalumais ir trūkumais) ir rasti atsakymą į klausimą „Ar branduolinė energija turėtų būti naudojama visame pasaulyje (angl. „THBT nuclear power plants should be the main type of energy“)?

Integruota pamoka buvo puiki galimybė daugiau sužinoti apie debatus, jų taisykles. Abi pusės (teigiantys ir neigiantys) pateikė įtikinančius ir faktais pagrįstus argumentus. Be to, mokiniai patobulino anglų kalbos, viešojo kalbėjimo gebėjimus.

Pasibaigus debatams, klasė padarė išvadą, jog branduolinė energija turėtų būti dominuojanti energetikos rūšis pasaulyje.

Saulė Rasickaitė, IIM k