Gruodžio 1 d. TB1 klasės mokinius paminėti  pasaulinės AIDS dienos pakvietė  žinojimo teorijos mokytoja, TBDP  koordinatorė  Rima Tamošiūnienė ir biologijos  mokytojas Aidas Bertulis. Pamokos pradžioje mokytojai organizavo diskusiją „Ką aš žinau apie AIDS/ŽIV?“ , kurios metu mokiniai pripažino, kad žino nelabai daug, nes šiuo metu pasaulinė Covid-19 pandemija užgožė daugelį kitų su sveikata susijusių  problemų. Kita vertus, pamokos tikslas ir buvo sužinoti, kas yra AIDS/ŽIV bei kokie yra mokslo pasiekimai įveikiant šį virusą.

Pamokoje dalyvavo TB‘2 laidos alumnė Gabija Morkūnaitė, kuri šiuo metu dirba NVO „Penta Foundation“ (Paduja, Italija). Trumpai pristačiusi mokiniams savo patirtį, įgytą mokantis pagal TBDP mūsų gimnazijoje, savanoriaujant metus Čekijoje.  Gabija pakvietė mokinius pažiūrėti video filmą, pasakojantį  AIDS tyrinėjimų istoriją pasaulyje ir Penta organizacijoje (https://www.youtube.com/watch?v=5O-uHPkHy0A).

Po peržiūros mokiniai aptarė pateiktą informaciją. Viena jų – kad jau yra sukurti medikamentai, kurie sustabdo AIDS/ŽIV ligos plitimą, o tai sudaro galimybę ŽIV infekuotam žmogui jaustis sveikam, gyventi pilnavertį gyvenimą ir nebijoti, kad gali užkrėsti kitus ar perduoti virusą savo palikuonims. Be to, Gabija  papasakojo apie mokslinius tyrimus, šioje srityje vykdomus jau 30 metų.

Mokiniai parengė trumpą video padėką mokslininkams bei tyrėjams, kurie nenuilstamai dirba tam, kad pasaulis būtų sveikesnis ir saugesnis (https://brighterfuture.capsule.video).

O man įstrigo vieno mokinio mintis: „Aš tiek daug šiandien sužinojau ir supratau apie AIDS/ ŽIV. Tikiuosi, kad covid virusui įveikti neprireiks 30 metų!“

Rima Tamošiūnienė, TBDP programos koordinatorė