Ilgą laiką mūsų šalyje kalbama apie žmonių teises, lygybę, toleranciją, tačiau vis dar yra tokių, kurie jaučiasi atstumti, gyvena socialiniame užribyje. Tad kyla klausimas:  ar visuomenė priima, ar atstumia kitokius? Atsakymų į šį klausimą ieškojo IIM ir IY klasių mokiniai integruotoje lietuvių kalbos, anglų kalbos ir etikos pamokoje, vykusioje spalio 13 dieną. Pamokos tikslas – gebėti debatuoti, reikšti argumentuotą nuomonę bei pagrįsti ją pavyzdžiais.

Per lietuvių kalbos pamokas IIM kl. mokiniai su mokytoja Jolanta Valančiene buvo išanalizavę Ričardo Bacho alegorinę apysaką  „Džonatanas Livingstonas Žuvėdra“, kurioje pasakojama apie pasirinkimo laisvę, atstumtojo dalią, draugystę  ir atleidimą. Tad kilo klausimas ir apie mūsų visuomenės pakantumą bei toleranciją kitokiems, į kurį mėginta atsakyti integruotos pamokos metu.

Diskusija vyko debatų formatu, antrokai mokėsi argumentuotai reiškti savo nuomonę anglų ir lietuvių kalbomis, pagrįsti ją pavyzdžiais ne tik iš minėtos apysakos, bet ir realaus gyvenimo. Diskusiją vedė antrokė Nikoleta Ripinskaitė.

Tuo metu pirmokai, kurie mokosi integruotą etiką su įvadu į žinojimo teoriją, kritiškai vertino antrokų argumentus, nusprendė, kurios grupės argumentai svaresni, reiškė savo nuomonę apie žmogaus santykį su visuomene ir pasiryžo perskaityti apysaką  „Džonatanas Livingstonas Žuvėdra“.

Mokinių refleksija, atlikta taikant Mentimeter programėlę, parodė, kad mokiniai geba reikšti  argumentuotą nuomonę, o diskusijos metu buvo nuspęsta, kad mūsų visuomenė dar netoleruoja kitaip mąstančiųjų.

Diana Nemeikienė, anglų kalbos ir etikos integruoto kurso mokytoja