Gegužės 3 d. istorijos mokytoja Giena Kubiliūtė ir tehnologijų mokytojas Jolanas Baršauskas vedė integruotą pamoką „Svarbiausi antro pasaulinio karo įvykiai“.

Per tehnologijų pamoką mokiniai pagamino mokomąją priemonę – stendą, per istorijos pamoką grupėse, išsitraukę užduotį, turėjo parengti pristatymą (mažiausiai 8 pateiktis). Darbas nebuvo paprastas, nes mokiniai kartu su mokytoju J. Baršausku turėjo nuspręsti, kaip ir iš kokių medžiagų teks pagaminti stendą. Pateiktys turi būti mobilios, nes istorijos mokytoja stendą naudos mokinių žinioms patikrinti ne vieną kartą.

Gimnazistų teiginiai po vestos pamokos:

Pamoka buvo įdomesnė, negu aš maniau. Integruotos pamokos padeda kitokiu būdu išmokti informaciją. Veikla buvo įdomi ir naujoviška. Labai patiko aptarti, analizuoti ir vertinti vienas kito darbą. Viskas vyko sparčiai, dinamiškai. Smagu, kad prisijungė technologijų mokytojas. Vertinti padarytus darbus  buvo sunkoka, bet smagu, pasijautėm patys tarsi mokytojai. Gerai, kai darbas pamokoje praskaidrina išskirtinėmis veiklomis – tai sudaro sąlygas lengviau išmokti teorinę medžiagą. Dariusiems pateiktis, buvo gera matyti savo realizuotą darbą, o atlikusiems užduotį, puiki proga pasikartoti. Užsiėmimas skatino bendradarbiavimą ir kompromisų paiešką. Pasikartojome istorijos žinias kitaip. Manau, dabar puikiai mokėsiu antro pasaulinio karo temą, nes istoriją reikia ne tik mokėti, bet ir suprasti.

Giena Kubiliūtė istorijos mokytoja