Spalio 26–30 d. Šiaulių Didždvario gimnazijoje organizuotas Erasmus+ programos projekto „Future of Education – Education of Future“ jaunimo darbuotojų iš Čekijos vizitas. Projekto metu 9 jaunimo organizacijų vadovai, jaunimo darbuotojai, mokytojai iš Čekijos ir 7 atstovai iš Šiaulių analizavo Lietuvos ir Čekijos švietimo sistemas, aptarė švietimą reglamentuojančius įstatymus ir švietimo organizavimui keliamus reikalavimus. Daug dėmesio buvo skirta formalaus ir neformalaus švietimo sinergijai, gilintasi į mokytojų patiriamus iššūkius organizuojant pamokas neformalaus ugdymo metodais. Naudojant „Keep it real“ žaidimo metodą, aptarti neformalaus ugdymo(si) principai, analizuotos aštuonios mokymosi visą gyvenimą kompetencijos.

Svečiai dalyvavo istorijos mokytojo Pauliaus Baranausko debatų metodu vestoje pamokoje „The impact of formal and non-formal education in hight schools“, su mokiniais diskutavo, koks (ne)formalus mokymas(is) mokiniams yra tinkamiausias. Be to,  projekto dalyviai stebėjo neformalaus ugdymo mokytojos Gretos Šveikauskaitės  šokio pamoką ir kartu su šokėjais mokėsi lietuvių tautinių šokių, dalyvavo diskusijoje, kodėl svarbu puoselėti tautinį šokį, ar jis dar svarbus jaunajai kartai. Neformalaus ugdymo mokytoja Rasa Zvilnaitė projekto dalyviams LEGO Serious Play metodika organizavo užsiėmimą „Future of education – how do we see it?“. Užsiėmimo metu dalyviai kūrė idealaus mokinio ir tobulos mokyklos koncepciją. Svečiai taip pat turėjo galimybę stebėti Rasos LEGO Serious Play metodika gimnazistams vedamą pamoką „Lyčių stereotipai“, anglų k. mokytojos Rūtos Alminienės ir vokiečių k. mokytojos Danguolės Kuklos vestas atviras pamokas.

Šiaulių Jaunųjų technikų centro direktorius Roman Šarpanov projekto dalyviams vedė paskaitą „Education of future – is it about technology?“, organizavo diskusiją, ko trūksta švietimui, kad atitiktų vaikų poreikius ir interesus. Be to, organizavo užsiėmimą interaktyviais ozobot robotais, priimančiais sprendimus, reiškiančius emocijas, skleidžiančius garsus ir šviesos efektus. Dalyviai turėjo atlikti parengtas užduotį –  užprogramuoti robotus numatytoms funkcijoms atlikti.

Dalyviai akcentavo, kad projekte įgytos naujos patirtys gali tapti ne tik pagalba siekiant kokybiškesnio švietimo, bet ir pradžia ateities projektams ir bendradarbiavimui.

Projektas finansuotas Erasmus+ programos lėšomis.

Sonata Dedūraitė, stebėsenos poskyrio vedėja