Gruodžio 7 d.  Ip kl. mokiniai susitiko su Tolerantiško jaunimo asociacijos atstovais  ir kalbėjosi apie ribas – kas yra ribos, kokios  jų rūšys, kam jos reikalingos ir kaip jas nubrėžti.

Pirmas pavyzdys. Jūs su savo geru draugu po mokyklos baigimo išvykstate mokytis į universitetą, kartu nuomojatės butą ir suprantate, kad buvo peržengtos jūsų NUOSAVYBĖS ribos: draugas naudojasi jūsų asmeniniu kompiuteriu, į vakarėlį ateina apsivelkęs jūsų megztinį, kambaryje perstato baldus. Kaip pasakyti draugui, kad jis peržengė ribas? Kaip pasakyti ir nesusipykti?

Kitas pavyzdys. Jūs jaučiate, kad iš kažkurio bendraklasio tyčiojamasi dė  tapatybės. Jums norisi užbrėžti EMOCINĘ ribą, kuri padėtų aukai nebekęsti patyčių, o jums nebūti pasyviu šio netinkamo elgesio stebėtoju.

Tokie ir kiti pavyzdžiai yra labai svarbūs, padedantys jaunam žmogui suvokti, kada būtina nubrėžti ribą, kaip išspręsti iškylančias problemas.

Esta Graželiūnė, I kl. kuratorė