Teorijos aiškinimas  ir matematinių uždavinių sprendimas mokiniams nusibosta, tad nusprendžiau  Ib kl. mokiniams organizuoti kitokią pamoką. Tiesa, pasinaudojau kolegės patirtimi: žiūrint į paveikslėlius, reikėjo kurti matematinius uždavinius.

Pamokos eiga buvo tokia:

  • kiekvienas mokinys atsinešė paveikslėlį ar nuotrauką;
  • mokinius atsitiktinai suskirsčiau grupelėmis po 3–4;
  • grupėse pagal vieną pasirinktą grupės narių paveikslėlį sukūrė uždavinį;
  • uždavinį išvertėi į užsienio kalbą;
  • grupės pristatė savo darbą kitiems.

Man, kaip mokytojui,   buvo smagu žiūrėti, su kokiomis idėjomis mokiniai atėjo į pamoką, kaip diskutavo dėl nuotraukos, pagal kurią kurs uždavinį, kaip organizavo savo darbą.  Mokiniai buvo patenkinti, kad galėjo atsipalaiduoti nuo uždavinių sprendimo, galėjo išreikšti savo nuomonę, padiskutuoti, padirbėti komandoje.

Manau, kad pamoka buvo abipusiai naudinga.

Eugenijus Buivydas, matematikos mokytojas