Dėl Šiaulių Didždvario gimnazijos galimybių.
Naudojami pažangiausi mokymo(-si) metodai ir naujausios technologijos leidžia patenkinti mokinių akademinius poreikius ir užtikrinti aukštus akademinius rezultatus.
Dėl Šiaulių Didždvario gimnazijos kompetencijos.
Pedagogų įgūdžius, žinias ir organizacinius gebėjimus patvirtina suteiktos kvalifikacinės kategorijos ir įstojimo į šalies bei užsienio aukštąsias mokyklas rezultatai. Mokyklos direktoriui ir kitiems vadovams suteiktos vadybinės kategorijos byloja apie jų gebėjimus efektyviai dalyvauti tarptautinio ir nacionalinio masto projektuose ir užtikrinti darnų kolektyvo darbą bei mokiniams patrauklią socialinę aplinką.
Dėl Tarptautinio Bakalaureato Diplomo programos.
Šiaulių Didždvario gimnazija vienintelė Šiaurės ir Vakarų Lietuvoje siūlo Tarptautinio Bakalaureato Diplomo programą (TB DP), atvira mokymosi bei kultūriniams mainams, kurianti bendradarbiavimo bei pagarbos vienas kitam atmosferą, plėtojamą draugišką saviraiškos ir augimo aplinką bei visuomeniškumą.
Pasiekti rezultatai yra pripažįstami pirmaujančiuose pasaulio ir visuose šalies universitetuose.
Tarptautinio Bakalaureato Diplomo programą (TB DP) dėstoma anglų kalba.
Mokiniai išmoksta ne tik faktus. Ši programa ruošia tolimesnėms studijoms ir skatina:
  • mokytis užduoti sudėtingus ir diskutuoti skatinančius klausimus;
  • išmokti mokytis;
  • ugdyti stiprų savo tapatybės ir kultūros suvokimą;
  • ugdyti supratingą bendravimą su kitų šalių bei kultūrų atstovais.
Studijų kokybė atitinka visus TBO keliamus reikalavimus.
Visa tai Didždvario gimnaziją daro patrauklią ne tik Šiaulių, artimiausių regionų, bet ir visos Lietuvos gerai besimokantiems moksleiviams.
Daugiau apie gimnaziją