Kviečiame progimnazijų, gimnazijų, pagrindinių, vidurinių ir profesinių mokyklų, kolegijų ir universitetų matematikos mokytojus į nuotolinę konferenciją „Matematikos ugdymo turinio atnaujinimo įgyvendinimo įtaka mokinių pasiekimams ir pažangai“, kuri vyks 2024 m. vasario 19 d. ZOOM aplinkoje.

REGISTRACIJA

KVIETIMAS