DIDŽDVARIO GIMNAZIJOS MOKINIAI ĮSTOJA Į GERIAUSIUS PASAULIO UNIVERSITETUS

ŽURNALAS „REITINGAI“

2020 m. gruodis – 2021 m. gegužė Nr. 2

50 LIETUVOS GIMNAZIJŲ, GERIAUSIAI IŠMOKANČIŲ MATEMATIKOS  – iš dviejų Šiaulių miesto gimnazijų, patekusių į šį sąrašą, yra ir Didždvario gimnazija.

50 LIETUVOS GIMNAZIJŲ, GERIAUSIAI IŠMOKANČIŲ CHEMIJOS – iš dviejų Šiaulių miesto gimnazijų, patekusių į šį sąrašą, yra ir Didždvario gimnazija.

50 LIETUVOS GIMNAZIJŲ, GERIAUSIAI IŠMOKANČIŲ GEOGRAFIIJOS – iš dviejų Šiaulių miesto gimnazijų, patekusių į šį sąrašą, yra ir Didždvario gimnazija.

50 LIETUVOS GIMNAZIJŲ, GERIAUSIAI IŠMOKANČIŲ FIZIKOS – iš trijų Šiaulių miesto gimnazijų, patekusių į šį sąrašą, yra ir Didždvario gimnazija.

50 LIETUVOS GIMNAZIJŲ, GERIAUSIAI IŠMOKANČIŲ BIOLOGIJOS – iš trijų Šiaulių miesto gimnazijų, patekusių į šį sąrašą, yra ir Didždvario gimnazija.

50 LIETUVOS GIMNAZIJŲ, GERIAUSIAI IŠMOKANČIŲ ANGLŲ K. – iš keturių Šiaulių miesto gimnazijų, patekusių į šį sąrašą, yra ir Didždvario gimnazija.

LIETUVOS MOKYKLOS, KURIŲ DIDŽIAUSIAS NUOŠIMTIS ABITURIENTŲ ĮSTOJA Į UŽSIENIO AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS – 24, 2 proc.

„Pastaraisiais metais daugiausia abiturientų  į užsienio aukštąsias mokyklas stojo iš Vilniaus Š. Aleichemo ORT gimnazijos, VIMS (International Meridian school), Vilniaus jėzuitų gimnazijos, Kauno jėzuitų gimnazijos, Vilniaus licėjaus, KTU gimnazijos ir Šiuolaikinės mokyklos centro. Tačiau į geriausius pasaulio universitetus dažniau pavykdavo įstoti  Vilniaus licėjaus, KTU gimnazijos, Panevėžio J. Balčikonio gimnazijos, Klaipėdos licėjaus, Šiaulių Didždvario gimnazijos, taip pat tarptautinių mokyklų.“