Anglų kalbos mokytoja ekspertė Alla Chvostova rugpjūčio 31 d. gimnazijos mokytojams vedė kvalifikacijos tobulinimo seminarą „Vizualinio mąstymo strategija – kūrybiškas būdas įgyvendinti UTA“.

Mokytojams buvo pristatyta vizualinio mąstymo strategija (VMS), kuri gali būti pritaikyta visų dalykų pamokose. Šiais mokslo metais vykdomas ugdomojo turinio atnaujinimas (UTA) paskatino pedagogų bendruomenę ieškoti kūrybiškų ir efektyvių mokymo metodų. VMS – tai moksliniais tyrimais pagrįstas mokymo metodas, kurį sukūrė psichologė Abigail’ė Housen ir MoMA muziejaus Niujorke edukatorius Philip’as Yenawine’as. Pasitelkiant meno kūrinius, lavinamos svarbios  kompetencijos (pavyzdžiui, komunikavimo, kūrybiškumo, kultūrinė), vaizdinis raštingumas ir kalbinė saviraiška.

Džiugu, kad kolegos aktyviai dalyvavo seminare: dirbdami grupėse iškėlė integruotų pamokų idėjų,  vieni su kitais pasidalijo įžvalgomis.

Manau, kad mes pasiruošę naujų mokslo metų iššūkiams.

Alla Chvostova, anglų k. mokytoja