Rugsėjį dalyvavau Erasmus+ mokymuose Maltoje, kurių metu mokėmės, kaip taikyti Lego Serious Play metodiką bei principus įvairiose situacijose. Mobilumo programa buvo skirta su jaunimu dirbantiems žmonėms, programos tikslas – įgalinti jaunimo pedagogus mąstyti, kaip novatoriškais būdais spręsti su jaunimu susijusias temas ir kurti kūrybiškus sprendimus bei mokytis naujoviškų metodikų. Jau per mokymus analizavome, kaip tai būtų galima kuo efektyviau pritaikyti savo organizacijose.

Šis metodas labai tinkamas, kai reikia diskutuoti, ieškoti sprendimų, bandyti susitarti, todėl buvau tikra, kad jis labai tiks etikos pamokose. Su IIM ir IIP klasėmis diskutavome tema „Koks turėtų būti šiuolaikinis mokinys?“ Per pamoką mokiniai iš LEGO kaladėlių kūrė individualius modelius, pristatė juos grupės draugams, o po to kūrė bendrą modelį, aptarė jį, pristatė savo klasės draugams bei pamokos svečiams. Per refleksiją pamokos pabaigoje aptarėme klausimus: „Kas mums padėtų tapti šiuolaikiniais mokiniais?“, „Ką aš sužinojau apie save?“

IIP ir IIM klasių mokiniams etikos pamokos yra integruotos su Įvadu į žinojimo teoriją bei anglų kalba, todėl pristatydami savo idėjas mokiniai patys sprendė, kurią kalbą pasirinkti: lietuvių ar anglų.

„Šiuolaikinis mokinys turi būti motyvuotas, plačių pažiūrų, turėti daug originalių idėjų. Be to, jis turi gerbti kitus ir suprasti, kad kiekvienas žmogus yra unikalus.” (Laura Adeikytė, IIP klasė)

„Turėjome tikrai neįprastą etikos pamoką. Analizavome svarbų klausimą: Kas padėtų tapti moderniu besimokančiuoju? Išgirdau daug klasiokų nuomonių, išreiškiau ir savo. Taigi supratau, kad reikia nebijoti keisti savo nuomonės ir įdėti pastangų, kad suprastum nors šiek tiek daugiau apie šį pasaulį, kad mes visi –  gyvenimo mokiniai.” (Gabija Kavaliauskaitė, IIP kl.)

„The LEGO training was a really interesting and original activity that each one of us enjoyed doing very much. Our group’s ideas about the modern learner were that a modern learner should be inventive, eager, curious. They should try to look for different opportunities and different ways to do something. The modern learner should share their ideas and know how to work in a group to achieve the same goal while helping each other. It was fun experiencing working alone and working in a group.” (Paulina Grudikytė, IIP class)

„I think I could become a better learner by learning about things that I don’t have a good understanding on. That way when I’m talking about something I understand it better and fully know what I’m talking about.” (Indigo Budrevičius, IIP class)

#LEGO #LegoSeriousPlay

Rūta Alminienė, anglų k. mokytoja